‘สร้างอนาคตไทย’เปิดเวทีระดมสมองทางออกวิกฤตเศรษฐกิจ!!ขนทัพนักวิชาการ-นักธุรกิจชั้นนำเมืองไทย

0
248

พรรคสร้างอนาคตไทย จัดงานเสวนานักวิชาการและนักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12:30 น. ณ ห้องเวิล์ดบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้ร่วมงาน ได้แก่ ดร.บัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล คุณกิตติ พรศิวะกิจ  ประธาน Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
.
คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และ คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิชประธานสมาพันธ์ SME ไทย ร่วมกันระดมความคิด ชี้แนะทางออกของวิกฤติเศรษฐกิจให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้พิจารณานำไปสู่การปฏิบัติอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแท้จริง และมี ดร.สันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ และสรุปการเสวนา โดย ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย
.
ทั้งนี้ที่ผ่านมา พรรคสร้างอนาคตไทยได้แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชี้นำให้ภาครัฐเห็นถึงแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การเตรียมการรับมือกับวิกฤติ และเมื่อมาถึงเวลานี้ ช่วงกลางปี 2565 ก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ภาครัฐและหน่วยเศรษฐกิจในประเทศไทย ต้องทบทวนบทบาท พร้อมทั้งกำหนดท่าทีเพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและเหมาะสม เพื่อบรรเทาผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ 
.
อีกทั้งต้องปรับเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสประคองตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไปให้ได้ มิฉะนั้น ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน (competitive edge) ไปอย่างยากที่จะกลับมามีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาคได้อีกต่อไป
.

ThePOINT #ข่าวเศรษฐกิจ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #อุตตมสาวนายน #เสวนาวิชาการ