‘สอท.บางเขน’ลุยช่วยประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วม!!ชุมชนพัฒนาเหนือ เขตบางเขน

0
236

นายพิเชฐ เดชอรัญ ผู้ประสานงานเขตบางเขน พรรคสร้างอนาคตไทย ได้ลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาเหนือ ซี่งเป็นชุมนุมที่อยู่สายคลองบางบัว เขตบางเขน ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนเดือนร้อนเดินทางเข้าออกลำบาก ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับอาหารการกิน
.
นายพิเชฐ กล่าวว่า ได้รับการประสานงานจากประธานชุมชนถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ จึงได้นำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อช่วยประทังความเดือดร้อนเบื้องต้น และจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เข้ามาช่วยเหลือต่อไป ทั้งเรื่องของเครื่องอุปโภค บริโภค รวมไปถึงยารักษาโรค ซึ่งภายในชุมชนมีทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #พิเชฐเดชอรัญ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #น้ำท่วม