‘สันติ’ค้านคลังเก็บ’ภาษีหุ้น’ฟาด!!ไม่ดูกาลเทศะ อะไรควรทำไม่ทำแต่ไปทำเรื่องที่ไม่ควร

0
237

นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กคัดค้านนโยบายการเก็บภาษีหุ้นของกระทรวงการคลัง โดยระบุว่า ”กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องที่ควรทำ กลับไม่ทำ เรื่องไม่ควรทำ ก็จะทำ” ภาษีการขายหลักทรัพย์หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ คือภาษีที่เก็บจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าหากมีการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี 0.1% ของมูลค่าขาย แต่ภาษีขายหุ้นนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเก็บมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
.
ตามข่าวที่ออกมาคือ จะออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว และจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เข้าใจกันก่อนหน้านี้ด้วยว่า จะเก็บตั้งแต่บาทแรก !!!
.
“ผมเองนั้น ตั้งแต่ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวกับวงการนี้มากนัก แม้จะยังมีการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ ก็ทำในกองทุนรวมเป็นส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทุนรวมที่ลงในสินทรัพย์ต่างประเทศ เพราะไม่ค่อยเห็นอนาคตหุ้นไทยสักเท่าไร”
.

ThePOINT #ข่าวเศรษฐกิจ #สันติกีระนันทน์ #สร้างอนาคตไทย #เก็บภาษีหุ้น #กระทรวงการคลัง #ขายหุ้น