‘สันติ’เตือน!!ควบรวมทรู-ดีแทค ส่อสร้างปัญหาวงกว้าง กระทบระบบเศรษฐกิจ แนะยุบหน่วยงานกำกับดูแลทิ้ง

0
179

นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสเฟซบุ๊กถึงกรณีการอนุมัติการควบรวมกิจการของ TRUE และ DTAC ของ กสทช. โดยระบุว่า ในที่สุด กสทช. ก็มีมติอนุมัติการควบรวมกิจการของ TRUE และ DTAC โดยกรรมการที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบมีเสียงเท่ากัน 2:2 และประธานเป็นผู้ชี้ขาดด้วยการเห็นชอบ งดออกเสียง 1 เสียง มติเห็นชอบกับการควบรวมเป็นแบบมีเงื่อนไข หรือมีมาตรการเฉพาะเพื่อลดผลกระทบในเรื่องค่าบริการ คุณภาพการให้บริการ เป็นต้น
.
โดยส่วนตัวของผมนั้น มีคำถามที่ต้องหาคำตอบต่อไปคือ

  1. มาตรการเฉพาะหรือเงื่อนไขที่กำหนดนั้น จะสามารถป้องกันไม่ให้ความกังวลใจของสาธารณะในเรื่องต่าง ๆ ไม่เกิดขึ้นได้จริงหรือ เพราะต่อให้มีการกำหนดมาตรการมากกว่านี้ สำหรับผู้ประกอบการ ก็สามารถจะหาช่องในการหลบเลี่ยงได้ในที่สุด
  2. ถ้ามาตรการต่างๆ นั้นได้ผลจริง คนที่เรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาค เรื่องตลาดผู้แข่งขันน้อยราย หรือ oligopoly คงต้องเลิกเรียน เพราะแปลว่า สิ่งที่เรียนนั้น ผิดหมด สามารถใช้อำนาจของผู้กำกับดูแลป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่บทเรียนทางเศรษฐศาสตร์สอนได้
  3. เรามีหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่ป้องกันการมีอำนาจเหนือตลาด หลากหลายหน่วยงานในประเทศไทย เพราะมองเห็นปัญหาที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งปัญหาที่เกิดกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในเมื่อหน่วยงานเหล่านี้ไม่ function คำถามของผมคือ … เรายุบเลิกหน่วยงานเหล่านี้ให้หมดเลยจะดีไหมครับ
    .

ThePoint #ข่าวสังคม #สันติกีระนันทน์ #สร้างอนาคตไทย #ควบรวมทรูดีแทค #กสทช