‘สันติ’โชว์ไอเดีย!!จัดสรรงบประมาณใหม่เหมาะสมสถานการณ์ ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนให้ปชช. ยืนยันไม่ก่อภาระหนี้

0
216

นายสันติ กีระนันทน์ รองหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและประธานฝ่ายนโยบาย ระบุถึงวงเงิน 3 แสนล้านบาทของกองทุนสร้างอนาคตประเทศไทยว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศ ณ ขณะนี้ อยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาทขึ้นไป ตามกฎหมายกำหนดว่าอย่างน้อย 20% ต้องเป็นรายจ่ายลงทุน หรือราว 6 แสนล้านบาท ซึ่งในส่วนของรายจ่ายลงทุนนี้นั้นหากแยกย่อยลงไป ก็จะพบว่าเกินครึ่ง ไม่ได้อยู่ในภาวะเร่งด่วน อาทิ หมวดการป้องกันประเทศ หมวดความสงบภายในประเทศ และด้านการเศรษฐกิจ ซึ่งรายจ่ายลงทุนของ 3 หมวดดังกล่าวรวมกันเกิน 4 แสนล้านบาท
.
นายสันติ ระบุว่า หากมีการจัดสรรใหม่ โดยการออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ และจัดสรรให้เหมาะสมกับภาวะขณะนั้น แล้วจัดการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาหนี้สิน แก้ปัญหาการทำมาหากินไม่ได้ของพี่น้องประชาชน ก็สามารถทำได้ และมีความมั่นใจว่า หากพรรคสร้างอนาคตไทย ได้มีการโอกาสเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชน กองทุนสร้างอนาคตประเทศไทย 3 แสนล้านบาท ทำได้ทันทีและทำได้แน่นอน
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สร้างอนาคตไทย #สันติกีระนันทน์ #ทีมสมคิด  #แก้หนี้ #พักชำระหนี้