สั่งฟ้อง ‘ส.ว.อุปกิต’ ข้อหาฟอกเงินหาเสพติด-ร่วมอาชญากรรมข้ามชาติ

0
129

มื่อวันที่ 18 พ.ค. นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า วันนี้พนักงานสอบสวนที่อัยการสูงสุดมอบหมายได้มีความเห็นควรสั่งฟ้อง นายอุปกิต ปาจรียางกูร วุฒิสมาชิก ในความผิดฐานเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและ ร่วมกันฟอกเงิน เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยสมคบกันตั้งแต่ สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีส่วนร่วมกระทำการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวและได้นำตัวนายอุปกิต พร้อมกับสำนวนการสอบสวน มาส่งให้กับสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเสนออัยการสูงสุดพิจารณาสั่งคดีต่อไปแล้วสำนักงาน คดียาเสพติด ได้นัดฟังคำสั่งอัยการสูงสุด ในวันที่ 26 ก.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานร่วมสอบสวนเเละคณะพนักงานสอบสวน บช.ปส.3 ได้นำตัวนายอุปกิตพร้อมสำนวนการสอบสวน ที่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องกว่า 79 เเฟ้มมายื่นด้วยตนเอง

Thepoint #Newsthepoint #สว #ยาเสพติด #อุปกิตปาจรียางกูร