‘สุรนันทน์’นำทีม’สร้างอนาคตไทย’ลงเรือ!!ศึกษาปัญหาน้ำทะเลเซาะชายฝั่ง หาแนวป้องกันอย่างยั่งยืน

0
189

วานนี้(24 ตุลาคม 2565) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค ประธานภาคกรุงเทพ, นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรค และทีมงานสร้างอนาคตไทย ได้ลงพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยได้ลงเรือดูหลักเขตที่ 1 ระหว่างกทม. – สมุทรสาคร และหลักเขตที่ 2 กทม. – สมุทรปราการ และแวะชุมชนหมู่บ้านประมง เพื่อชมสินค้าโอท็อป และวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน
.
นายสุรนันทน์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะพื้นดิน ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีการดูแลและจัดระบบอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการร่วมมือกันปลูกป่าโกงกาง เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง และจะเป็นการสร้างระบบนิเวศชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วย
ปัญหานี้เกิดมายาวนาน แต่ไม่มีรัฐบาลใดเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และไม่ได้มีการดูแลพื้นที่อย่างที่ควรจะเป็น หากพรรคสร้างอนาคตไทยได้รับความไว้วางใจเข้าไปเป็นรัฐบาล ก็จะผลักดันหลักคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน


นายสุรนันทน์ ยังกล่าวอีกว่า พื้นที่บางขุนเทียนมีจุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นนโยบายพรรคคือการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชน
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #สุรนันทน์เวชชาชีวะ #สันติกีระนันทน์ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #บางขุนเทียน #หมู่บ้านประมง #ประมงพื้นบ้าน #น้ำทะเลกัดเซาะ