‘สุรนันทน์’นำทีม’สร้างอนาคตไทย’เปิดศูนย์ประสานงานลาดพร้าว-วังทองหลาง แนะดันปุ๋ยหมักสินค้าOTOP สร้างรายได้ให้ชุมชน

0
185

วานนี้(30 ตุลาคม 2565) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพ, นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค, นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์ ผู้ประสานงานเขตลาดพร้าว วังทองหลาง และทีมสร้างอนาคตไทย ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ประสานงานพรรคสร้างอนาคตไทย เขตลาดพร้าว วังทองหลาง และพบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ จากนั้นก็ได้ ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้าน ชุมชนราณี 5 เพื่อดูวิธีการทำปุ๋ยหมัก ตั้งแต่เริ่มขบวนการจนบรรจุถุงเบ็ดเสร็จ ซึ่งถือว่าเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน


.
นายสุรนันทน์ ได้กล่าวว่า การทำปุ๋ยหมัก เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิต แต่ก็ยังไม่ครบกระบวนการเท่าที่ควรจะเป็น หากได้รับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาช่วยกันพัฒนาให้การผลิตครบวงจรมากขึ้น ก็จะช่วยเสริมศักยภาพในการผลิต ได้สินค้าเพิ่มขึ้น เพิ่มสถานที่จำหน่ายได้มากขึ้น และในที่สุดก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #สุรนันทน์เวชชาชีวะ #สร้างอนาคตไทย #สันติกีระนันทน์ #ทีมสมคิด #ลาดพร้าว #วังทองหลาง #สินค้าOTOP