‘สุรนันทน์’ประกาศ!!งดเว้นทุกกิจกรรมส่อขัดกฎหมายเลือกตั้ง เตือนพบคนแอบอ้าง-กลั่นแกล้ง เอาผิดถึงที่สุด

0
248

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพฯ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า เรียน พี่น้องประชาชน ทุกท่าน ด้วยในวันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นกำหนดระยะเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฏรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญระบุว่า “ต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ ให้งด ยกเว้น เช่น การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต่างๆ พวงหรีด และเงินทำบุญงานต่างๆ ไม่สามารถกระทำได้”
.
ซึ่งตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น. ข้าพเจ้านายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ กรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย ได้งดเว้นกระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือการกระทำผิดกฎหมายตามวรรคหนึ่งแล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบผ่านทุกช่องทางที่ข้าพเจ้าเผยแพร่ได้
.
ดังนั้น หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแอบอ้างโดยใช้ชื่อ ข้าพเจ้านายสุรนันทน์ เวชชาชีวะที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที หรือหากมีกลุ่มบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลใดๆ กลั่นแกล้งด้วยวิธีการใดๆให้ข้าพเจ้าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายตามกฎหมายเลือกตั้ง ข้าพเจ้าและฝ่ายกฎหมาย จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สุรนันทน์เวชชาชีวะ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #กกต #ระเบียบกกต #กฎหมายเลือกตั้ง