“สุรนันทน์” ย้ำชัด! ทีมกรุงเทพพรรคสร้างอนาคตไทยไม่มีแพแตก ไม่ทิ้งพรรค ต้องการเห็นการเมืองใหม่และพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

0
224

สุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย และประธานภาคกรุงทพๆโพสต์ผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ถึงสถานการณ์การเมืองล่าสุดสำหรับพรรคสร้างอนาคตไทยดังนี้

ทีมกรุงเทพ พรรคสร้างอนาคตไทย เดินหน้าต่อ ไม่รอรวม ไม่คิดคณิตศาสตร์การเมือง ไม่หน้าไหว้หลังหลอก รักษาคำพูด แพไม่แตก ไม่ทิ้งพรรค เพราะเราแข็งแรงด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมือง ต้องการให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ มีโอกาส มีรายได้ มีเงินออมที่ยั่งยืน ต้องการกำจัดคอรัปชั่นและยาเสพติด และต้องการให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม ที่สำคัญที่สุดคือต้องการเห็นการเมืองใหม่ และพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

#Thepoint #สร้างอนาคตไทย #สุรนันทน์เวชชาชีวะ #แพแตก