“สุริยพงศ์”ถ่ายทอดถึงความสำคัญถึงเรื่อง “ความน่าเชื่อถือ” ชี้ ผู้นำควรถามตนเองเสมอว่า “ท่านน่าเชื่อถือหรือไม่”

0
152

 สุริยพงศ์ ผู้บริหารบริษัทเอกชน ถ่ายทอดเรื่องความน่าเชื่อถือไว้อย่างน่าสนใจ“ความน่าเชื่อถือ”​​สิ่งมหัศจรรย์ในประวิติศาสตร์โลก 7 สิ่งที่มักเรียกว่า 7 Wonders มีการ ประกาศออกมาในแต่ละยุคเช่น ยุคใหม่ ยุคกลาง ยุคเก่า โดยในโลกยุคใหม่องค์กร The New Open World Corporation ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ประกาศไว้ เมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ประกอบไปด้วย 1.Chichen Itza ประเทศเม็กซิโก 2.Christo Redentor ประเทศบราซิล 3.Great Wall of China ประเทศจีน 4.Machu Picchu ประเทศเปรู 5.Petra ประเทศจอร์ แดน 6.Colosseum ประเทศอิตาลี และ 7.Taj Mahal ประเทศอินเดีย โดย 7 สิ่งนี้ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สำคัญของโลก แต่มีอีกสิ่งหนึ่ง ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ใกล้ตัวแต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจคือ “สมอง” ของเราทุกคน​เหตุที่สมองสามารถเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้ เราคงนึกไม่ถึงว่าในแต่ละวันสมอง มนุษย์สามารถคิดได้ 70,000 เรื่องต่อวันมีทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว ข่าวร้ายก็คือ ภายใต้ความคิดเหล่านั้นก็มักมีความคิดลบแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเสมอ และนี่จะเป็นตัวกำหนด “ผลการดำเนินชีวิต” ทั้งรายวัน รายเดือน รายปี ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของมนุษย์ทุกคน​การบริหารทุกระดับประกอบไปด้วย การมอง การพูดและการประพฤติ หาก มองดีก็จะเปลี่ยนกรอบความคิด หากพูดดีก็เป็นการเปลี่ยนกรอบภาษา หากมีการ ประพฤติดีก็จะเปลี่ยนกรอบพฤติกรรม ซึ่งประเทศจะสำเร็จได้ด้วยผู้นำที่ได้รับการเชื่อถือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ผู้นำควรถามตนเองเสมอว่า “ท่านน่าเชื่อถือหรือไม่ 

“ความน่าเชื่อถือ”​​สิ่งมหัศจรรย์ในประวิติศาสตร์โลก 7 สิ่งที่มักเรียกว่า 7 Wonders มีการ ประกาศออกมาในแต่ละยุคเช่น ยุคใหม่ ยุคกลาง ยุคเก่า โดยในโลกยุคใหม่องค์กร The New Open World Corporation ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ประกาศไว้ เมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ประกอบไปด้วย 1.Chichen Itza ประเทศเม็กซิโก 2.Christo Redentor ประเทศบราซิล 3.Great Wall of China ประเทศจีน 4.Machu Picchu ประเทศเปรู 5.Petra ประเทศจอร์ แดน 6.Colosseum ประเทศอิตาลี และ 7.Taj Mahal ประเทศอินเดีย โดย 7 สิ่งนี้ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สำคัญของโลก แต่มีอีกสิ่งหนึ่ง ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ใกล้ตัวแต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจคือ “สมอง” ของเราทุกคน​เหตุที่สมองสามารถเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้ เราคงนึกไม่ถึงว่าในแต่ละวันสมอง มนุษย์สามารถคิดได้ 70,000 เรื่องต่อวันมีทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว ข่าวร้ายก็คือ ภายใต้ความคิดเหล่านั้นก็มักมีความคิดลบแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเสมอ และนี่จะเป็นตัวกำหนด “ผลการดำเนินชีวิต” ทั้งรายวัน รายเดือน รายปี ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของมนุษย์ทุกคน​การบริหารทุกระดับประกอบไปด้วย การมอง การพูดและการประพฤติ หาก มองดีก็จะเปลี่ยนกรอบความคิด หากพูดดีก็เป็นการเปลี่ยนกรอบภาษา หากมีการ ประพฤติดีก็จะเปลี่ยนกรอบพฤติกรรม ซึ่งประเทศจะสำเร็จได้ด้วยผู้นำที่ได้รับการเชื่อถือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ผู้นำควรถามตนเองเสมอว่า “ท่านน่าเชื่อถือหรือไม่”

#Newsthepoint #THEPOINT #ความน่าเชื่อถือ #สุริยพงศ์ทับทิมแท้