สุริยพงศ์ แนะ คนรุ่นใหม่ “ก่อนคิดเปลี่ยนโลก ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน”

0
245

สุริยพงศ์ ทับทิมแท้ สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ

“ก่อนคิดเปลี่ยนโลก ควรเปลี่ยนตัวเองก่อน  

         เรามักได้ยินผู้นำองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่ง บ่อยครั้งเราจะได้ยินว่า “เขาจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้น ด้วยนั้น ด้วยนี่” ทำให้ผู้ฟัง อดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่พูดนั้นทำได้จริงหรือไม่ และหลายครั้งภายในองค์กรเองกลับ ได้ยินเสียงสะท้อนจากพนักงานต่อผู้บริหารตนเองว่า “ผู้บริหารยังไม่เคยเปลี่ยน แปลงตนเอง ยังมาคิดจะเปลี่ยนโลก สงสัยจะโม้ไปอย่างนั้น”

         ผู้บริหารหลายท่านมักประสบปัญหาในการนำพาองค์กรไปตามวิสัยทัศน์ที่ ตั้งใจไว้ แต่หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยคือพนักงานในองค์กรวิ่งตามวิสัยทัศน์ไม่ทัน โดยอาจเกิดจากความไม่รู้ การขาดความสามารถความเข้าใจที่ไม่ทันกับวิสัยทัศน์ ที่วางไว้จนส่งผลให้พนักงานเกิดความคิดเห็นในเชิงลบหรือ Negative Feedback ต่อผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อความสำเร็จต่อองค์กรอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้

         หนึ่งในวิธีที่ที่จะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวลดลงคือผู้บริหารต้องเปิดช่วงเวลา ของการให้ความเห็นหรือ Feedback Session กับพนักงานแบบตั้งใจรับฟังหรือ Active Listening ที่ไม่โต้แย้งกลับหรือ Counter Attack เพื่อรับข้อมูลจากผู้รับ มอบหมายงานไปปฏิบัติว่าที่ไม่สามารถทำได้เป็นเพราะอะไรเพื่อที่ผู้บริหารจะได้

บริหารจัดการจัดสรรทรัพยากรแบบใหม่ให้สอดคล้องกับปัญหาและนำไปสู่ความ สำเร็จของงานในที่สุด ซึ่งก็กลับมาที่ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เท่าทันกับ สถานการณ์ก่อนคิดจะไปเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ซึ่งในความเป็นจริงโลกมันก็เปลี่ยน ทุกวันอยู่แล้วแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆก็ตาม

เกี่ยวกับผู้เขียน

  • ผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนในและต่างประเทศ
  • อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

อดีตกรรมการทีมเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์