ส่อลาม!!เปิดจม.คณะพิทักษ์เกียรติภูมิจุฬาฯทนไม่ไหวจี้ผู้บริหารสางปมยกเลิกอันเชิญพระเกี้ยวโดยด่วน!

0
763

ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล นักวิชาการอิสระและหัวหน้าคณะพิทักษ์เกียรติภูมิจุฬาฯ ระบุถึงกรณีองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ว่า “คนเท่ากัน” เป็นแค่สำนวน เป็นแค่อุดมคติ ในความเป็นจริงมนุษย์ไม่มีวันเท่ากัน แต่พยายามที่จะเท่ากัน บางคนไม่ทำอะไรเลยก็อยากจะเท่ากับคนที่ทำอะไรมากมายพยายามเท่ากับคนที่อดทนขยัน บางคนเลวชั่วช้าก็อยากจะเท่ากับคนที่ทำความดีมามากมายมหาศาล ไอ้คำพูดว่า”คนเท่ากัน”เป็นคำที่บิดเบือนเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ต้องการสร้างความแตกแยก…
.
ไม่มีใครไม่อยากทำให้คนเท่ากัน  ถ้าทุกคนพยายามเป็นคนดี สิ่งที่ทำให้คนเท่ากันคือ การสร้างความรู้พัฒนาเพื่อไปทำความดี…ไม่ใช่การสร้างความชั่วแล้วทำมันเท่ากัน คนจะได้รับสิทธิ์ความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ก็ตอนเกิด หลังจากนั้นคนจะใส่อะไรเข้าไปมันเป็นเรื่องการแสวงหา คนจะทำเพื่อสังคมนั่นคือการพัฒนา 
.
“ประเพณี ที่เชิดชูผู้สร้างผู้สถาปนามหาวิทยาลัย “ที่เป็นการแสดงความกตัญญู การไปยกเลิกมันก็คือการเนรคุณ ไม่ต้อง ใช้คำพูดใดมาอธิบายอีก การอ้างว่าเป็นการทำให้คนเท่ากันเป็น”การโกหกตลบตะแลง” ของพวกอกตัญญูจำพวกนึง เพราะไม่เห็นการเชิดชูสถาบันโดยวิธีอื่นที่จะเสนอมา นอกจากยกเลิก
.
นอกจากนี้ ดร.ชัยภัฏ ยังออกจดหมายเปิดผนึก ในนามคณะพิทักษ์เกียรติภูมิจุฬาฯ ถึงอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระบุเนื้อหาในจดหมายว่า เรียน ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายครั้งหลายกรณีแล้วนิสิตบางกลุ่มได้ต่อต้านและทำลายชื่อเสียงเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีประวัติความดีงามคู่กับสังคมไทยด้านการศึกษามายาวนาน ที่สำคัญ นิสิตกลุ่มนี้ ได้กระทำการดูหมิ่น ลดเกียรติ ของพระมหากษัตร์ย์ผู้สถาปนาและสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนในระดับปริญญาตรีอย่างเท่าเทียมกัน 
.
ทุกวันที่ที่23ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งประชาชนไทยทั้งประเทศรับทราบดีว่า คือวัน เสด็จสวรรคตของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯและให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทางการกำหนดให้เป็น”วันปิยะมหาราช”
.
และในวันนี้23ตุลาคม พศ.2564 ที่ผ่านมานี้ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ได้ออกแถลงการณ์ยกเลิกการแห่พานพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และพระเกี้ยวนั้นเป็นสัญญลักษณ์สื่อถึงล้นเกล้ารัชกาลที่5 อันเป็นประเพณีที่มีความเป็นมาอันยาวนาน โดยอ้างรูปแบบว่าสะท้อนอำนาจนิยม,เป็นวัฒนธรรมศักดินา ล้าหลังขัดต่อคุณค่าสากลทางประชาธิปไตย และทำให้คนไม่เท่ากัน เหล่านี้ได้เกิดขึ้นในวันสำคัญนี้ เพื่อ”ด้อยค่า”สถาบันกษัตริย์
.
สังคมได้ตั้งคำถามมากมายว่า..ผู้บริหารจุฬาฯพวกท่านได้เห็นด้วยใช่หรือไม่ พวกท่านปล่อยปละละเลย เพิกเฉยหรือไม่? และไม่พยายามใช้อำนาจทำหน้าที่ให้คู่ควรกับตำแหน่งฝ่ายบริหาร หรือไม่?ถึงปล่อยให้กลุ่มคนที่มีจิตใจอคติ หมกมุ่นในเรื่องที่สร้างความแตกแยกในชาติ ที่สำคัญเป็นพฤติการณ์พฤติกรรมที่เนรคุณและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์  อยู่ตลอดเวลา
.
ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์และสร้างโดยพระมหากษัตรย์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนหนังสือ แต่มีผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นบางคนกลับ เนรคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยแสดงพฤติกรรมที่ต่อต้านทรยศมาตลอดเวลาแต่ไม่มีผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านใดเลยที่จะได้ที่จะแสดงความชัดเจนในการจัดการต่อนิสิตกลุ่มนี้ให้อยู่ในความถูกต้อง อยู่ในระเบียบวินัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพศ.2551
.
หากท่านไม่พยายามทำหน้าที่ดังกล่าวสังคมก็จะมองว่าผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิกเฉยต่อพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 ในหลายหลายมาตราและไม่พยายามที่จะทำให้มันถูกต้องโดยประวิงเวลาและไม่ทำหน้าที่ให้ดี ท่านต้องใช้อำนาจหน้าที่ที่มี ทำให้คนที่ทำความเลว ความชั่วในมหาวิทยาลัยไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ และไม่เป็นตัวอย่างในพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ไม่เหมาะสมที่อาจเป็นตัวแบบให้คนอื่นลอกเลียนได้นั้น
.
ดังนั้นคณะพิทักษ์เกียรติภูมิจุฬาฯ เห็นว่า ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรรีบจัดการปัญหากรณีแถลงการณ์ขององค์การสโมสรนิสิตจุฬาฯโดยด่วน!หากท่านไม่รีบดำเนินการ สังคมก็จะมองว่าพวกท่านผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความบกพร่องและมีปัญหาในการบริหารงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและไม่ควรอยู่ในหน้าที่ต่อไป
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #คณะพิทักษ์เกียรติภูมิจุฬาฯ #นิสิตจุฬา #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #อัญเชิญพระเกี้ยว #งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์