‘หมอตี๋’ โพสต์ชู ‘หมออ๋อง’ ไม่เหมาะนั่งประธานสภา แต่เหมาะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทวงหนึ่งมากกว่า!

0
268

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก “สาธิต ปิตุเตชะ” ระบุว่า ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งเป็นประธานรัฐสภา ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ 1 ใน3 อำนาจเสาหลักของ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ในระบบรัฐสภา ควรมีคุณสมบัติ อย่างไร ????

ส่วนตัวผมในฐานะ ที่เป็น สส. มาหลายสมัย และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ผมคิดว่า ตำแหน่งดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้ใหญ่ “มีความเป็นกลางแบบเป็นที่ประจักษ์ “ และพร้อมที่จะประสานงานได้กับทุกพรรคการเมือง รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา และฝ่ายบริหาร

ในทางกลับกัน ถ้าคุณสมบัติของตำแหน่งคือ
-โดดเด่นแปลกไม่เหมือนคนอื่นๆ
-เก่งเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ
-ไม่ประนีประนอม
-รุนแรงในการแสดงออกในทุกเรื่อง

จะเหมาะสมหรือไม่ ????

รวมถึงการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวไม่ควรถูกเลือกโดยพรรคการเมืองใดเพียงเพราะมีโควต้าแล้วจะเสนอใครที่มีคุณสมบัติอะไรก็ได้ แต่ควรพิจารณาจากคุณสมบัติ ที่กล่าวมาแล้ว

ด้วยความเคารพ เท่าที่ผมเคยสัมผัสพูดคุย และติดตามงานในสภาฯของท่าน ปดิพัทธ์ สันติภาดา หรือ “หมออ๋อง” เพื่อน ส.ส.รุ่นน้อง

ท่านเป็นคนหนุ่มที่มีความมั่นใจสูง เป็นตัวของตัวเอง มีความรู้ ความสามารถ พูดจา แสดงออกได้อย่างตรงไปตรงมา ท่านน่าจะ ทำงานได้ดีในตำแหน่งที่ต้องใช้การตัดสินใจ ความกล้าคิด กล้าทำ และโดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านน่าจะเหมาะสมกับงานบริหารงานในตำแหน่งรัฐมนตรี กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมากกว่า

“เขาไม่เหมาะกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งเป็น ประธานรัฐสภา ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติครับ”

สาธิตปิตุเตชะ #ปดิพัทธ์สันติภาดา #หมออ๋อง #ประธานสภา #ก้าวไกล #ประชาธิปัตย์

Thepoint #Newsthepoint #เลือกตั้ง2566 #ก้าวไกล #เพื่อไทย #ประธานสภา