“หมอยง”ไม่แนะนำ!ฉีดวัคซีนโควิดพร้อมวัคซีนตัวอื่น หวั่นแยกไม่ออกหากเกิดอาการข้างเคียง

0
824

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ. หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความระบุว่า โควิต 19 วัคซีน ให้พร้อมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่ ตามทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในอดีต การให้วัคซีนพร้อมกันหลายๆตัว สามารถทำได้ แต่สำหรับโควิต 19 วัคซีน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ และเรายังเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงไม่แนะนำให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เพราะเมื่อเกิดอาการข้างเคียงแล้วจะไม่ทราบว่าเกิดจากวัคซีนใด
.
ในทางปฏิบัติเราจะให้ห่างกันกับวัคซีนอื่น 2 สัปดาห์ เช่นไข้หวัดใหญ่ หรือวัคซีนอื่นๆ และขอให้กำหนด โควิต 19 วัคซีน ในความสำคัญต้องให้ก่อน
.
บางคนในอ่านมา และมาถาม ว่าประเทศ อเมริกา บอกว่า โควิต 19 วัคซีน ให้พร้อมกับวัคซีนอื่นได้ เพราะเขาใช้มาหลายร้อยล้านโดส และประชาชนค่อนข้างมั่นใจและเข้าใจ วัคซีนที่เขาใช้กับบ้านเราใช้ก็ไม่เหมือนกัน จึงยังไม่สามารถที่จะเอาแนวทางปฏิบัติของอเมริกามาใช้กับประเทศไทย
.
สำหรับประเทศไทยเราเพิ่งให้วัคซีน ดังนั้นกฎเกณฑ์ของเราก็คือของเรา เพราะถ้าไม่เช่นนั้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียงเกิดขึ้น เราจะไม่สามารถแยกออกว่าเป็นวัคซีนอะไร ขณะนี้เราต้องการรวบรวมอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับวัคซีน covid 19 ในประเทศไทย เราจึงแนะนำไม่ให้พร้อมกับวัคซีนอื่น ยกเว้นวัคซีนอื่นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า เมื่อเวลาถูกสุนัขกัด จำเป็นต้องให้ก็ให้พร้อมได้ วัคซีนบาดทะยัก เมื่อเวลามีบาดแผล ก็สามารถให้ได้ไม่ต้องรอถึง 2 สัปดาห์
.
กฎเกณฑ์ของเราก็คือของเรา ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ การเลื่อนวัคซีนอื่นออกไป 2 สัปดาห์ หรือกำหนดระยะห่างออกไปหรือก่อน 2 สัปดาห์ ไม่มีผลในทางปฏิบัติในการให้วัคซีนในประเทศไทย จนกว่าเราจะมีความมั่นใจ และมีข้อมูลมากเพียงพอ แนวทางการปฏิบัติก็สามารถปรับเปลี่ยนได้
.

ThePOINT #ยงภู่วรวรรณ #วัคซีนโควิด #โควิด-19