‘หมอยง’ ยก ‘อังกฤษ-ฝรั่งเศส’เทียบให้เห็น ปูพรมฉีด AstraZeneca เข็มแรก ได้ผล

0
951


.
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ  โควิด 19 วัคซีน เปรียบเทียบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศส มีประชากร 65 ล้านคนประเทศอังกฤษมีประชากร  67 ล้านคน เท่าเท่ากับประเทศไทย
.
ทั้งสองประเทศ มีปัญหา covid อย่างมาก และมีมาตรการต่างๆรวมทั้ง lock down 
.
อังกฤษมีปัญหาระบาดหนักในช่วงที่เกิดสายพันธุ์อังกฤษ จนระบบสาธารณสุขของอังกฤษจะไปไม่รอด
อังกฤษระดมฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ เดินหน้าปูพรมได้วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และสามารถฉีดวัคซีนได้ถึง 75 โดสต่อประชากร 100 คน ในขณะที่ฝรั่งเศสฉีดวัคซีนได้เพียง 34  dose ต่อประชากร 100 คน (4 พฤษภาคม) จะเห็นผลต่างกันชัดเจน
.
อังกฤษใช้วัคซีน Pfizer  และ AstraZeneca โดยภายหลังใช้ AstraZeneca เป็นหลัก ฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกัน แต่เมื่อมีปัญหาอาการแทรกซ้อน ที่เกี่ยวกับลิ่มเลือด ของวัคซีน virus vector (AstraZeneca)  การฉีดวัคซีนของฝรั่งเศสช้าลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ น้อยกว่ากันกว่าครึ่ง
.
ผลลัพธ์ขณะนี้ผู้ป่วย covid 19 ของอังกฤษอยู่ในหลัก 1000 ถึง 2,000  คนต่อวัน และมีการเสียชีวิตหลักหน่วย ถึง หลักสิบต้นๆ ส่วน ฝรั่งเศส ยังมีผู้ป่วยประมาณวันละ 20,000 คน  เสียชีวิต 200 ถึง 300 คนต่อวัน หรือมากกว่ากัน 10 เท่า 
.
แสดงให้เห็นการให้วัคซีนในประชากรหมู่มาก มีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเจนต่อระบบสาธารณสุขและชีวิตโดยรวมของประชาชน”
.

ThePOINT #หมอยง #โควิด #วัคซีน #AstraZeneca