‘หมอวรงค์’ชูแคมเปญ!!มากกว่าแก้ ม.112 เพิ่มการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์–อดีตพระมหากษัตริย์–พระบรมวงศานุวงศ์

0
224

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี เปิดเผยว่า พรรคไทยภักดีเตรียมเปิดแคมเปญรณรงค์นโยบาย “เพิ่มมากกว่าแก้ ม.112 ไม่คิดล้มล้าง ไม่ต้องกลัว” เนื่องจากเห็นว่า การรณรงค์ของคนกลุ่มหนึ่งที่เสนอแก้ไข ม.112 ในแต่ละประเด็นที่เสนอ มีแต่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลง ดังนั้นพรรคไทยภักดี ซึ่งมีจุดยืนชัดเจนว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นระบอบการปกครองที่สอดคล้องกับประเทศไทยและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย เราจึงจะเสนอแก้ไข ม.112 โดยเพิ่มบทบัญญัติซึ่งทำให้ ม.112 ครอบคลุมการคุกคาม จาบจ้วงที่มาในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งมากขึ้น
.
นพ.วรงค์ กล่าวว่า รายละเอียดการเสนอแก้ไข ม.112 จะให้เพิ่มเติมบทบัญญัติการคุ้มครอง ครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ อดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี และพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป เหตุผลคือ ทุกวันนี้กลุ่มคนที่ต้องการล้มล้างสถาบันได้ปรับรูปแบบ วิธีการจาบจ้วง เนื่องจากรู้ว่า จาบจ้วงโดยตรงไปที่พระมหากษัตริย์ พระราชินี ไม่ได้ ก็ใช้วิธีจาบจ้วงอดีตพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดินที่ใกล้ชิด เพื่อลดความน่าเชื่อถือและทำลายพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน ส่วนประเด็นของบทลงโทษนั้น พรรคไทยภักดีจะไม่แตะเพราะมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว
.
​นพ.วรงค์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการรับฟังและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ พรรคไทยภักดีร่วมกับสถาบันทิศทางไทยเตรียมจัดเสวนาใหญ่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพรรคไทยภักดี โดยวิทยากร นอกจาก ตนเองแล้ว ยังมี ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผู้เขียนหนังสือ สถาบันกษัตริย์: ความจริงที่ถูกบิดเบือน นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายถาวร เสนเนียม ประธานพรรคไทยภักดี และ ดร.เวทิน ชาติกุล ผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ
.

ThePoint #ข่าวสังคม #หมอวรงค์ #วรงค์เดชกิจวิกรม #ไทยภักดี #ม112