‘หมออ๋อง’ เบิกงบฯ 1.3 ล้านบาทไปสิงคโปร์ ลือสนั่นขอประสานงานพร้อมคณะ 12 คนไปเยือนเอง

0
242

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานงาน วันที่ 21-25 ก.ย.66 นี้ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และคณะรวม 12 คน มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ งบประมาณ 1,379,250 บาท

คณะผู้ร่วมเดินทาง 12 คน มี 7 คน ที่เป็น สส. ประกอบด้วย นายปดิพัทธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ / นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ / นายวรภพ วิริยะโรจน์ / นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร / น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ / น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล สส.กทม. พรรคก้าวไกล และ / นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทย อีก 4 คน เป็นข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นายไกลก้อง ไวทยการ อดีตนายทะเบียน และผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ที่อยู่ระหว่างการตัดสิทธิทางการเมือง ซึ่งระบุว่าเป็นผู้ติดตามของ นายปดิพัทธ์ และออกค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับงบประมาณจำนวน 1,379,250 บาท แบ่งเป็นค่าบัตรโดยสาร 438,750 บาท, ค่าเบี้ยเลี้ยง 120,400 บาท, ค่าเช่าที่พัก 425,000 บาท, ค่ารับรอง 200,000 บาท, ค่าของที่ระลึก 30,000 บาท, ค่าเช่าพาหนะในต่างประเทศ 150,000 บาท ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทางราชการ 11,000 บาท และค่ายานพหนะขนสัมภาระเดินทางไป-กลับท่าอาศยาน 4,000 บาท (ข้าราชการ)

โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายสำหรับ สส. 1 คนๆ อยู่ที่คนละ 114,650 บาท แบ่งเป็น ค่าบัตรโดยสารรเครื่องบินไป-กลับ 51,250 บาท, ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 วันๆละ 3,100 บาท รวม 12,400 บาท, ค่าที่พัก (พักเดี่ยว) 4 คืนๆ ละ 12,500 บาท รวม 50,000 บาท และค่าจัดทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท ส่วนของ นายปดิพัทธ์ มียอดจ่ายรวม 494,650 บาท โดยได้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก เท่ากับ สส.คนอื่น แต่มียอดเพิ่มเติมในส่วนของค่ารับรอง 200,000 บาท ค่ายานพาหนะ 150,000 บาท และค่าของที่ระลึก 30,000 บาท อยู่ในรายการของนายปดิพัทธ์

อย่างไรก็ตาม เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากมีการตั้งเรื่องอนุมัติอย่างเร่งรีบ ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาฯและใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2566 จึงต้องรีบเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังเหลืออยู่ ที่สำคัญ คือมีรายงานว่า การเดินทางไครั้งนี้ หน่วยงานหรือบุคคลของทางสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ได้เชิญจาก แต่ นายปดิพัทธ์ ที่มอบหมายให้กลุ่มงานพิธีการทูต สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ประสานไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อขอเดินทางไปเยือน

Thepoint #Newsthepoint

หมออ๋อง #ปดิพัทธ์ #สิงคโปร์ #เบิกงบ