ห้ามเด็ดขาด!!ขายกัญชาให้คน 3 กลุ่มนี้ เสี่ยงเจอโทษแรงถึงขั้นจำคุก

0
246

วันนี้(17 มิ.ย.) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม(กัญชา) ออกมาเพื่อคุ้มครอง ป้องกันกลุ่มเปราะบางคือเด็ก เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ไม่ให้มีการเข้าถึงการใช้กัญชา ดังนั้นในกลุ่มนี้ กฎหมายจะเป็นไปในเชิงป้องกัน แต่สำหรับคนที่นำกัญชาไปให้กลุ่มเปราะบางที่ห้ามใช้กัญชาตามประกาศนี้มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ขายกัญชาให้เด็ก ให้คนท้อง จะมีโทษทางอาญา และมีความผิดมาตรา 78 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
นพ.ยงยศ ระบุว่า ส่วนร้านอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา กรมอนามัยจะมีคำแนะนำในส่วนของการบริโภค ขณะที่ประกาศสธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) จะมุ่งที่ช่อดอก โดยในเมนูอาหารไม่มีคำแนะนำในการใช้ช่อดอกเป็นส่วนผสม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพิจารณาว่า ให้ครอบคลุมทั้งวงตระกูลของกัญชาเลยจะดีกว่า เพื่อป้องกันไมให้เด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ได้รับกัญชาเลย ทั้งราก ต้น กิ่ง ก้าน ใบ ช่อดอก ครอบคลุมทุกส่วนของกัญชา กรณีไปร้านอาหาร แล้วมีเด็กด้วยนั้น สามารถสั่งเมนูที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมมารับประทานได้ แต่พ่อ แม่ ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันดูไม่ให้เด็กหรือกลุ่มเปราะบางรับประทานเมนูนั้น
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #ยงยศธรรมวุฒิ #อธิบดีกรมการแพทย์ #กัญชา #ปลดล็อคกัญชา #กัญชาเสรี