‘อนุทิน’เขียนเองด้วยลายมือ!!เปิดสาเหตุชงครม. จนไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทน อสม. เป็น 2 พันบาทต่อเดือน

0
350

เพจเฟซบุ๊ค “อนุทิน ชาญวีรกูล” ซึ่งรายงานความเคลื่อนไหวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏข้อความว่า พูดแล้วทำ ค่าป่วยการ อสม. 2 พันบาท ได้รับอนุมัติ จาก ครม. แล้ว ขอบคุณรัฐมนตรี ทุกท่าน สนับสนุนเรื่องดีๆ ครับ” โดยด้านในปรากฏเอกสาร เขียนด้วยลายมือนายอนุทิน จำนวน 7 หน้ากระดาษ เป็นประเด็น ซึ่งนายอนุทิน ใช้ชี้แจงใน ครม.ระบุว่า การเพิ่มค่าตอบแทน อสม. 7 มีนาคม 2566
.
เดิม อสม. มีค่าตอบแทน 1,000 บาท ช่วงโควิด 19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอนายกฯ ของบกลาง เพิ่มให้เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่มีนาคม 2563- กันยายน 2565 เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ อสม. ที่ต้องออกมาดูแลสถานการณ์โควิด 19 มีความเสี่ยงติดเชื้อ ประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ
.
เมื่อประกาศยุบ ศบค.ลดมาตรการต้องห้ามต่างๆ เงิน อสม.เดือนละ 500 บาท ก็หมดไป กลับไปที่เดิมคือ 1,000 บาท อสม.ทำให้รากฐานระบบการสาธารณสุข มีความแข็งแกร่งขึ้น อสม.เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่องค์การอนามัยโลก(WHO) ถือว่า เป็นกลไกสำคัญที่ร่วมกับบุคลากร สธ. บริหารจัดการ ควบคุม สถานการณ์โรคระบาด เป็นกลุ่มมวลชน ที่อาสามาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินนโยบาย 3 หมอ ประชาชนคนไทย 1 คน มีหมอประจำตัว 3 คน และหมอคนแรกคือ อสม.
.
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น

อสม. เป็นหมอคนที่ 1 และต้องให้ความรู้ ความเข้าใจชาวบ้านในการใส่ใจสุขภาพ ให้เกิดแก่เจ็บตายอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลจากระบบการสาธารณสุข การคัดกรองสุขภาพ เก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ ติดตาม ประสานงาน เยี่ยมบ้าน เคาะประตู ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่ติดเตียงอยู่บ้าน เฝ้าระวัง สอดส่องดูแลเรื่องยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน ประสานงาน แจ้งความเจ้าหน้าที่บ้านเมือง นับเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงอันตราย
.
นายกรัฐมนตรี ขอให้ อสม.ช่วยเป็นหูตา ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมือง เรื่องยาเสพติด อสม.มีภารกิจ ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน อาสาไปรับยา เวชภัณฑ์ แล้วนำไปส่งมอบให้ผู้ป่วย เพื่อลดความแออัด ลดเวลานั่งรอยาของผู้ป่วย ญาติที่โรงพยาบาลใช้เทเลเมดิซีน เทเลเฮลท์ กับหมอพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ปฐมพยาบาล ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยจากบ้านไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม
.
รัฐได้อะไร?

ได้ตอบแทนความเสียสละของ อสม. มีหมอคอยดูแลประชาชน ในชุมชนหมู่บ้าน เงินตอบแทน 2,000 บาท ต่อเดือน ทำให้ อสม.สามารถจับจ่ายใช้สอย มีเม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชน มีเงินไว้สำหรับสะสมเข้ากองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ ซึ่งทำให้ทายาท อสม.ที่เสียชีวิตได้รับเงินจากกองทุนนี้ถึงเกือบ 500,000 บาทต่อราย
.
มีผู้ช่วยพยาบาล ที่จบหลักสูตรวิชาชีพ เพิ่มปีละ 3,000-5,000 คน ที่เป็น อสม.ด้วย หรือให้ลูกสายตรงมาศึกษา เมื่อเฉลี่ยว่า อสม. 1 คน ดูแลประชาชน 30 บท เรามี อสม. 1 ล้านคน เท่ากับเราใช้เงิน 65 บาท/วัน และ 2 บาท/คน/วัน ในการมีเครือข่ายสุขภาพไปดูแลประชาชนทั้งประเทศ
.
อสม.เป็นมวลชนสุขภาพที่มีความตั้งใจ เสียสละ ทำงานให้รัฐ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ ทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีความปรารถนาดี ต่อประชาชน และเพื่อนร่วมชาติ เป็นกลุ่มมวลชนแกนหลักในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ลดความความเห็นต่าง ขัดแย้ง ของคนในชาติ
.

ThePoint #Newsthepoint #ข่าวการเมือง #อนุทินชาญวีรกูล #รมวสาธารณสุข #ภูมิใจไทย #อสม.