อัสสัมชัญประกาศเกียรติคุณ สร้าง“หอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ”

0
134

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบรรดาอัสสัมชนิก, ประชาคมอัสสัมชัญ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อกำเนิด “หอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ” โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ หอสมุด ชั้น 3 ตึกอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญได้ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศักราช 1885 (พ.ศ. 2428) โดยบาทหลวงกอลมเบต์ ชาวฝรั่งเศส เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ และได้นำภราดาคณะเซนต์คาเบรียลจากประเทศฝรั่งเศสมารับดำเนินการต่อ

จนสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้บ่มเพาะ ผลิตศิษย์เก่าอัสสัมชัญที่เรียกกันว่า “อัสสัมชนิก” มาจวบจนปัจจุบันจำนวนมากกว่า 50,000 ท่าน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอัสสัมชนิกได้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่าง

และในโอกาสสำคัญนี้ เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิด ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม หรือบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ปูชนียบุคคลอันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวแดงขาว ทางมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ชาแนล, โรงเรียนอัสสัมชัญ, สมาคมอัสสัมชัญ, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และชมรมอัสสัมชัญดีเด่น ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำพิธีเปิด “หอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ” อย่างเป็นทางการ

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ เป็นคณะดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่ออนุชนรุ่นหลังในการทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

งานนี้ อัสสัมชนิกผู้ได้รับการใส่ชื่อในหอเกียรติยศ ตลอดจนทายาท บุคคลสำคัญระดับชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับงบประมาณในการจัดสร้างหอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญในครั้งนี้ จากการบริจาคของบรรดาอัสสัมชนิกผู้ประสบความสำเร็จในการรับราชการและประกอบธุรกิจ รวมเป็นเงินมากกว่า 10 ล้านบาท และก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียงสามเดือน

แสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของประชาคมอัสสัมชัญในฐานะเสาหลักทางการศึกษาของประเทศไทยมายาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1885 โดยบาทหลวง กอลมเบต์

Thepoint #Newsthepoint

อัสสัมชัญ #หอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ