‘อุตตม’ลั่นถ้าเศรษฐกิจปากท้องไม่ดี อย่าไปคิดเปลี่ยนอย่างอื่น!!ดันกองทุนสร้างอนาคตไทยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

0
172

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวใน Live “สร้างอนาคตชายแดนใต้ สร้างอนาคตไทย” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาระบุว่า “ถ้าเศรษฐกิจปากท้องไม่ดี ผู้คนยากลำบาก
อย่าไปคิดเปลี่ยนอย่างอื่น ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ โดยกองทุนสร้างอนาคตไทยสามารถแก้ปัญหานี้ได้”
.
พรรคสร้างอนาคตไทยมีชุดความคิดใหม่ ที่จะแปลงไปสู้นโยบายที่จับต้องได้ โดยสมาชิกในพรรคเป็นนักปฏิบัติที่จะเริ่มจากการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นคือ เรื่องปากท้อง และเรื่องเศรษฐกิจ กองทุนสร้างอนาคตไทยแก้การจัดสรรงบประมาณใหม่ งบประมาณจะมีอย่างน้อย 20% เป็นงบประมาณลงทุน วงเงิน 3 แสนล้านบาท ไม่ได้มาจากการกู้ เป็นกองทุนเพื่อคนตัวเล็ก 100,000 ล้านบาท

ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้  เสริมทักษะอาชีพ พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ เติมทุนใหม่ สร้างระบบ PSA ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างอนาคตประเทศ 200,000 ล้านบาท เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากการชะงัก
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #อุตตมสาวนายน #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #ปัญหาเศรษฐกิจ #กองทุนสร้างอนาคตไทย