‘อุตตม’แนะเร่งปฏิรูปการศึกษาประเทศอย่างจริงจัง!! บ่มเพาะเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด ชงผลักดันจัดสรรงบฯให้เพียงพอต่อการพัฒนา

0
152

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย
ได้โพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของตนเอง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ระบุว่า “เราจำเป็นต้องทุ่มเทเอาใจใส่บ่มเพาะเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด เฉกเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องมีต้นกล้าที่ดีจึงจะได้ไม้ใหญ่ที่ให้ผลผลิตดี”
.
นายอุตตมได้พูดถึงว่างานวิจัยมากมายที่ใช้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน โดยเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็กแรกเกิด เช่น  James J. Heckman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ในปี 2000 บอกว่าการลงทุนในเด็กอายุ 0-3 ขวบ จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวต่อสังคมสูงที่สุด งานวิจัยของ García et al. (2016) ชี้ว่า ผลตอบแทนของการลงทุนพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด จะให้ผลตอบแทนถึงร้อยละ 13.7 ต่อปี และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนสูงถึง 7.3 เท่า
.
นายอุตตมจึงขอเสนอว่า ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันผลักดัน จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม รวมทั้งปฏิรูปการศึกษาประเทศอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยทุกคน ทุกพื้นที่เติบโตขึ้นเป็นพลังของชาติในอนาคตได้อย่างแท้จริง
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #อุตตมสาวนายน #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #การศึกษา #ปฏิรูปการศึกษา