อ่อนแอขั้นสุด!!’อุตตม’ชี้โควิด-สงครามซ้ำเติมไทย แนะเร่งปรับโครงสร้างบริหารจัดการประเทศ 3 ด้านหลัก

0
281

นายอุตตม สาวนายน แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุว่า จากสถานการณ์โควิดและการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน ได้ซ้ำเติมปัญหาประเทศไทยจนต้องตกอยู่ในภาวะอ่อนแอขั้นสูงสุด โดยรากเหง้าปัญหาของประเทศในปัจจุบันเกิดจาก 3 โครงสร้างที่อ่อนแอ ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่  

1.โครงสร้างเศรษฐกิจที่อ่อนกำลังลง ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้

2.โครงสร้างระบบราชการการที่มีการตัดสินใจและอำนาจแบบรวมศูนย์ ไม่สนองตอบความต้องการของประชาชน 

 1. โครงสร้างทางการเมือง ซึ่งประชาชนตั้งคำถามว่าหากยังไม่มีการปฏิรูปจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและอนาคตของประชาชน
  .
  นายอุตตม ระบุอีกว่า ในวันนี้ มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เกิดความท้อแท้ ไร้ความหวัง กังวลต่ออนาคต ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ถึงเวลาที่ต้องเกิดชุดความคิดใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหา ถึงเวลาที่ต้องช่วยกันวางรากฐานอนาคตของคนรุ่นต่อไป ถึงเวลาที่ต้องมีมืออาชีพ มีประสบการณ์อย่างหลากหลายทุกภาคส่วนมาร่วมทำงานให้กับประเทศ และที่สำคัญถึงเวลาที่ต้องฟังความต้องการของคนรุ่นใหม่ เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะกำหนดชีวิตและอนาคตของตัวเอง และมีส่วนที่ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศที่พวกเขาจะต้องใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป
  .
  “การที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารเพื่อสร้างอนาคตของประเทศได้อย่างบูรณาการนั้น ต้องขับเคลื่อนอย่างผสมผสานทั้งแนวคิดที่ทันสมัยจากคนรุ่นใหม่และประสบการณ์จากคนที่ทำงานมายาวนาน เพื่อให้ประเทศไทยทันสมัย ทันโลก สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ มีขีดความสามารถที่จะแข่งขันในบริโลกและสามารถที่จะดูแลประชาชนคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพรรคสร้างอนาคตไทยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทั้งโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างเท่าเทียมกัน”นายอุตตม กล่าว
  .
  นายอุตตม ระบุว่า ที่สำคัญต้องได้รับความยุติธรรมในทุกมิติของการดำเนินชีวิต ซึ่งได้นำเสนอ 5 แนวคิดและแนวนโยบายของพรรคสร้างอนาคตไทย ที่จะขับเคลื่อนสร้างอนาคตประเทศไทย ได้แก่
 2. สร้างเศรษฐกิจฐานรากไทยให้เข้มแข็ง ให้ชุมชน ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยการพัฒนาพลังท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเกษตรกรรม การท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชนและพลังงานเพื่อร่วมกันปลดบล็อคศักยภาพที่ทุกคนมีให้สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่  
 3. สร้างการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ โดยเชื่อว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบโดยเร็ว สามารถที่จะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ปรับเปลี่ยน ยกเครื่องอุตสาหกรรมต่างๆ ก้าวสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ได้ 
 4. สร้างทักษะ สร้างสังคมที่เป็นธรรมเกื่อกูลกัน
 5. สร้างคนและวิทยาการให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต
 6. สร้างการเมืองที่สร้างสรร ไม่สร้างความร้าวฉาน  และเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
  .
  ThePOINT #ข่าวการเมือง #อุตตมสาวนายน #พรรคสร้างอนาคตไทย #โควิด #การสู้รบ #รัสเซียยูเครน #เศรษฐกิจไทย