ฮึ่ม!!’พระมหาสมปอง’อย่าดึงเรื่องศาสนาสร้างกระแสทำสังคมแตกแยก

0
763

วันที่ 12 ต.ค. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ออกมาระบุว่าถูกบางหน่วยงานจ้องจับสึก ว่า ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. ไม่ได้ทราบเรื่องนี้และไม่ได้อยู่ในอำนาจพศ. แต่เป็นเรื่องของพระสงฆ์ ตามพ.ร.บ.สงฆ์ ถ้าหากมีอะไรก็ต้องมีการทำความผิดและทางพระผู้ปกครองจะเป็นผู้พิจารณาเพียงอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่น ซึ่งสิ่งนี้คิดว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและทำให้สังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
.
“ในฐานะที่ดูแลพศ.ก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเสาหลักของชาติ ซึ่งเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนคนไทยต้องปกป้องและดูแลด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช่สังคมแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายหรือเป็นกระแสเกิดขึ้นกับเรื่องพระสงฆ์และศาสนา”นายอนุชา กล่าว
.
ทั้งนี้นายอนุชา มองว่า อาจจะเลยเถิดไป จึงอยากวิงวอนให้ประชาชนได้เล็งเห็นว่าเสาหลักของชาติบ้านเมืองที่ทำให้เราอยู่มาได้ตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงยุคของเรา คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่คนไทยเราต้องปกป้อง ถอดจิตวิญญาณมาช่วยกันดูแล อย่าให้เกิดความแตกแยกเลยในพุทธศาสนา
.
ส่วนรูปแบบการเผยแพร่ธรรมะว่าพศ. มีการจำกัดหรือขีดเส้นขอบเขตการเผยแพร่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในการดูแลของพศ. แต่เป็นเรื่องของพระสงฆ์ เพราะหลักของพระพุทธเจ้าคือการละซึ่งกิเลสไปสู่การนิพพานสู่ความสงบ เป็นหัวใจหลักของศาสนาพุทธ ดังนั้นอะไรที่คือหลักก็ต้องเดินไปตามนั้น เพราะศาสนาต้องดำรงคงอยู่ชั่วลูกชั่งหลาน จึงขออย่าทิ้งอะไรที่เป็นเรื่องหลัก
.
สำหรับเรื่องนี้ทางคณะสงฆ์ พระผู้ปกครอง และมหาเถรสมาคม มีอำนาจเป็นผู้ชี้ขาด โดยพศ. เป็นเพียงฝ่ายเลขาฯ ที่ดูแลเรื่องเอกสารเท่านั้น ดังนั้นพระมหาสมปอง ต้องดูในสิ่งนี้เป็นหลัก อย่าให้กระทบกระทั่งถึงเสาหลักของเรา ต้องดูเป็นเรื่องๆไป อย่าเอาเสาหลักไปรวมในวังวนนั้น
.
ส่วนกรณีการถอดถอนพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด นายอนุชา ระบุว่า  เป็นเรื่องปกติ ที่มีเรื่องสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เราต้องเชื่อในการปกครองของคณะสงฆ์ที่มีบางครั้ง ในเรื่องของศาสนาจะไปพูดลึกไม่ได้ พูดเข้าไปถึงในแก่นไม่ได้ในเรื่องของตัวบุคคล เรื่องการกระทำ สิ่งเหล่านี้อยากให้ประชาชนเข้าใจว่า เป็นองค์ประกอบที่เราจะทำนุบำรุงศาสนา
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #อนุชานาคาศัย #พระมหาสมปอง #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ #พศ.