เกษียณไม่อดตาย!!’สร้างอนาคตไทย’ชูแนวคิด’เปลี่ยนVATเป็นเงินออม’ด้วยเงินตอบแทนเดือนละ 4พันบาท

0
496

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย นำเสนอแนวคิด “Saving Through Spending (STS) ออมง่ายๆ ผ่านการใช้จ่าย” ในช่วงที่ได้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 ซึ่ง STS เป็นแนวคิดสร้างเงินออมจากการเก็บเงินบางส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค เมื่อซื้อสินค้าและบริการที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม รัฐจะจัดสรร VAT ส่วนหนึ่งคืนผู้เสียภาษีตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นเงินออมของผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงอายุ 60 ปี ให้ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยในอัตรา 1-2% จะทำให้มีเงินตอบแทนรายเดือนหลังเกษียณจนถึงอายุ 75 ปี เดือนละไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
.
ศ.ดร.กำพล ได้หารือกับ ดร.อุตตม นายสนธิรัตน์ และทีมกรรมการวิชาการพรรคสร้างอนาคตไทย ทุกคนเห็นตรงกันว่า STS เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ได้มีโอกาสเข้าถึงการออมเพื่อการเกษียณอายุ ทางพรรคพร้อมที่จะผลักดันให้นโยบายนี้เกิดขึ้นจริง เพราะถือเป็นการต่อยอดจากโครงการ National Digital ID Platform และ National e-Payment ที่ ดร.อุตตม ได้วางรากฐานพัฒนาไว้แล้ว (อ่านรายละเอียดเรื่องนี้ได้ที่ >>https://bit.ly/34IJaRM ) ได้เวลาสร้างอนาคตไทย
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สร้างอนาคตไทย #กำพล ปัญญาโกเมศ #สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #นิด้า #VAT #วัยเกษียณ