เจอฟ้อง!!การทางพิเศษฯออกประกาศ ขอให้ลบด่วน ภาพตัดต่อ’ป้ายต้อนรับAPEC 2022′

0
181

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง ขอให้ลบภาพหรือข้อความอันเป็นเท็จ ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 24 ชั่วโมง หากยังเพิกเฉย จะดำเนินการตาม
.
กรณีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากข้อความบนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ ( VMS ) ทางพิเศษฉลองรัช ที่ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ตรวจพบและดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นั้น
.
หากแต่ ปัจจุบันยังมีบุคคลหลายท่าน ได้ทำการตกแต่งและตัดต่อภาพ รวมถึงส่งต่อภาพดังกล่าว ที่มีตราสัญลักษณ์( LOGO ) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยตั้งใจ หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นำมาซึ่งความเสียหายต่อการทางพิเศษฯ ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ท่านใดที่ได้กระทำการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการลบภาพและข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หากยังเพิกเฉย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ฝ่ายกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
.

ThePoint #ข่าวสังคม #การทางพิเศษแห่งประเทศไทย #ป้ายเอเปค #APEC #เอเปค