เชือดแล้ว!!กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน’เพื่อไทย’ขาดคุณสมบัติ เหตุเคยจำคุกฐานปล้นทรัพย์

0
231

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ กกต.กทม. เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย เขตตลิ่งชัน ซึ่งหากพบว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายขอให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายดังกล่าว พร้อมเอาผิดฐานแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นเท็จนั้น
.
ล่าสุดนายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า วันนี้สมาคมฯได้รับหนังสือคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณีร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย เขตตลิ่งชัน หลังสมาคมฯได้ยื่นร้องเรียนไปเมื่อ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว
.
โดย กกต.ได้วินิจฉัยว่าผู้สมัคร ส.ก.รายดังกล่าวเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลอาญาธนบุรี คดีหมายเลขดำที่3321/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 2524/2527 ลงวันที่ 21 มิ.ย.2527 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่8007/2527 คดีหมายเลขแดงที่4893/2528 ลงวันที่ 27 ก.ย.2528 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 221/2531 ลงวันที่ 19 ก.พ.2531
.
จากการตรวจสอบคำพิพากษาดังกล่าวของศาลธนบุรี ผู้สมัคร ส.ก.ดังกล่าวกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 มาตรา 83 และมาตรา 80 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พ.ย.14 ข้อ 14 ลงโทษจำคุก 10 ปี ของกลางริบ และให้นับโทษต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ 480/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 747/2527 ของศาลดังกล่าวด้วย
.
ทั้งนี้ แม้ผู้สมัคร ส.ก.ดังกล่าวจะอ้างว่า ตนได้รับประโยชน์จาก พรบ.ล้างมลทิน พ.ศ.2539 และ พ.ศ.2550 แล้วก็ตาม จึงถือว่าตนมิได้เคยถูกลงโทษในความผิดนั้นๆมาก่อน แต่ทว่า พรบ.ล้างมลทินดังกล่าวมีความหมายเพียงว่า ผู้สมัครฯไม่เคยถูกลงโทษในความผิดอาญาดังกล่าวมาก่อน มิได้หมายความว่า การกระทำของผู้สมัครรายดังกล่าวที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั้นถูกลบล้างไปด้วยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1179/2562 และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 415/2557
.
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน พรรคเพื่อไทยรายดังกล่าวต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้สมัคร ส.ก.รายดังกล่าวจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 50 (10) นั่นเอง
.
ด้วยเหตุดังกล่าว กกต.จึงมีมติสั่งให้ถอนชื่อของผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน พรรคเพื่อไทยดังกล่าว ออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ข้อ 117 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.
“อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ไป กกต.จะต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ถูกร้องต่อไปฐานแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นเท็จตาม ม.120 ของ พรบ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นฯ2562 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปีอีกด้วย” นายศรีสุวรรณ กล่าว
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ศรีสุวรรณจรรยา #ผู้สมัครสก #สกตลิ่งชัน #เพื่อไทย #เลือกตั้ง