เช็คด่วน!!ศบค.เคาะแล้วลดพื้นที่แดงเข้มเหลือ 6 จว. ยังให้ปิดผับ-บาร์ถึง 15 ม.ค.นี้

0
297

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 18/2564 เห็นชอบปรับระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด  ปรับจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ศบค. ยังคงปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เลื่อนเปิดบริการจาก 1 ธ.ค. เป็น 15 ม.ค. 65
.
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ ที่ประชุมมีมติ สำคัญดังนี้ เห็นชอบ การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด (ประกอบด้วย ตาก/นครศรีธรรมราช/นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา/สงขลา ) ขณะที่ปรับจังหวัดจันทบุรีเพิ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมเป็น 39 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด และพื้นที่สีฟ้า 4 จังหวัด ยังคงปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และเห็นชอบเลื่อนการเปิดบริการจากแผนเดิม จาก 1 ธ.ค. เป็น 15 ม.ค. เพื่อเตรียมการ และประเมินสถานการณ์การระบาด และความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
.
โดยมอบหมาย ศปก.ศบค., มท., สธ. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานบันเทิงฯ และกำกับติดตามมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
.
นอกจากนี้ ศบค. เห็นชอบแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU รวมทั้งเดินหน้าโครงการ Factory Sandbox โดยมีการขยายขอบจังหวัดจาก 4 จังหวัดเป็น 11 จังหวัด ปรับลดหลักเกณท์ขนาดสถานประกอบการจาก 500 คน เป็น 100 คน เพื่อให้ครอบคลุมให้มากที่สุด
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #ศบค. #นายกฯ #พื้นที่สีแดงเข้ม