เช็คเลย! ศบค.เคาะคลายล็อกเพิ่ม ขยายทานอาหารที่ร้านได้ถึง 5 ทุ่ม

0
784

วันที่ 18 มิ.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมศบค. เห็นชอบปรับการจัดโซนพื้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น 4 ระดับ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เท่าเดิม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ลดลงจาก 17 จังหวัด เหลือ 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม  ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส
.
3.พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ลดลงจาก 56 จังหวัด เหลือ 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์  พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม และ4.พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จำนวน 53 จังหวัด
.
นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบมาตรการ ดังนี้ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) ยังคงห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คนสามารถบริโภคในร้านได้ กรณีมีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. โดยยังคงงดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน
.
ขณะเดียวกันยังคง ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะทั่วประเทศ,ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น.,ห้ามใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก และยังคงปิดสถานที่เล่นกีฬา ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง หรืออากาศถ่ายเท เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน #โควิด-19 #ศบค. #คลายล็อก