เปิดราคาซ่อมรถจีโน่เสียหายจากม็อบ5คัน47ล้านบาท!!

0
742

วันที่ 5 ตุลาคม กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ออกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชน(จีโน่) ที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะจำนวน 5 คัน โดยวิธีการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
โดยระบุว่า บช.น. ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ราชการกำหนด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
.
ตามที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคา รายการ จ้างซ่อมแชมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน นั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ ราชการกำหนดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
.
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนั้น บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเป็นผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #กองบัญชาการตำรวจนครบาล #บช.น. #รถฉีดน้ำแรงดันสูง #รถจีโน่ #ม็อบ