- Advertisement -
หน้าแรก เทคโนโลยี เปิดอินไซต์!!กลยุทธ์การใช้งาน LINE ปูความสำเร็จแคมเปญหาเสียงยุคใหม่ สู้ศึกเลือกตั้งปี 66

เปิดอินไซต์!!กลยุทธ์การใช้งาน LINE ปูความสำเร็จแคมเปญหาเสียงยุคใหม่ สู้ศึกเลือกตั้งปี 66

พฤติกรรมการเสพสื่อของคนไทยที่เปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากทีวีที่เป็นสื่อหลักมาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่เพียงทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว ภาคของการเมืองก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่หลายคนคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การปรับรูปแบบและวิธีการทำแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนจากออฟไลน์มาสู่ออนไลน์ แต่ควรปรับกลยุทธ์การสื่อสารขนานใหญ่ ด้วยการใช้ช่องทางและเครื่องมือดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
LINE ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลที่คนไทยนิยมใช้งานในปัจจุบัน จึงได้จัดงาน LINE FOR ELECTION งานสัมมนาพิเศษเฉพาะภาคการเมืองไทย ระดมผู้รู้ในเรื่องของการเลือกตั้ง และผู้เชี่ยวชาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดการทำแคมเปญหาเสียงของพรรคการเมืองในยุคดิจิทัล 
.
นายภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Media Intelligence Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อเพื่อทำแคมเปญการเมือง ได้แบ่งปันข้อมูลในงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประมาณ 52 ล้านคน ในกลุ่มนี้มีจำนวนถึง 14 ล้านคนที่เป็นกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสพสื่อดิจิทัลเป็นหลักในชีวิตประจำวัน
.
นายภวัต ระบุอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ สื่อดิจิทัลจะมีความสำคัญมาก นี่ยังไม่รวมถึงประชากรในกลุ่มอื่นๆ หรือแม้แต่ผู้สูงวัย ที่เข้าถึงออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 และซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของคนไทยมีความหลากหลายและกระจายตัวมากขึ้น ดังนั้น วิธีการประชาสัมพันธ์ของภาคการเมืองสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม โดยควรต้องมีการผสมผสานแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
.
ด้าน รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงพฤติกรรมและความสนใจของคนไทยต่อการเมืองว่า คนไทยแต่ละช่วงวัยมีความสนใจและคาดหวังในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน คน Gen Y อาจไม่ได้มองนโยบายภาพรวม แต่มองหากลุ่มการเมืองที่มีจุดยืนเดียวกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง LGBTQ กัญชา สภาพแวดล้อม PM 2.5 การขนส่ง เทคโนโลยี หรือความเท่าเทียม ในขณะที่เยาวชน Gen Z ที่เพิ่งจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก อาจให้ความสำคัญในเรื่องของนโยบายในการต่อสู้กับโควิด เพราะประชาชนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดเป็นอย่างมาก
.
รศ.ดร.สิริพรรณ ระบุว่า แม้แต่คน Gen X ที่แป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์สูงกว่าเพราะผ่านการเลือกตั้งมาอย่างโชกโชน อาจต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จากพรรคการเมือง จากความหลากหลายเหล่านี้ ทำให้การสื่อสารต้องมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เนื้อหาที่จะส่งถึงพวกเขาจะต้องตรงกับความสนใจของแต่ละกลุ่ม ถึงจะสามารถดึงดูดความสนใจได้ 
.
นายภวัต กล่าวเสริมอีกว่า ความน่าสนใจของการใช้สื่อออนไลน์ในการสู้ศึกเลือกตั้งของพรรคการเมืองในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการสร้างการรับรู้ เกิดการมองเห็นในระดับวงกว้างเท่านั้น แต่จะเป็นการใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาปรับการประชาสัมพันธ์ในแต่ละเฟสของการทำแคมเปญให้มีความเข้มข้น นำเสนอสิ่งที่ตรงกับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น ซึ่ง LINE ถือเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและน่าสนใจ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มคนหลากหลายเพศและวัยได้เป็นอย่างดี  
.
ด้าน LINE ประเทศไทย ผู้นำในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่คนไทยใช้งานเป็นอันดับต้นๆ ถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพสูง ที่พรรคการเมืองสามารถนำไปใช้เพื่อเข้าถึงประชาชนในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ได้ ฤทธิชัย วานิชย์หานนท์ หัวหน้าที่ปรึกษา หน่วยงานภาครัฐ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า LINE มีจุดเด่นมากมายที่เหมาะเป็นสื่อออนไลน์สำหรับพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการหาเสียงในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนที่มากถึง 53 ล้านคน การเป็นช่องทางที่สามารถยืนยันตัวตนของพรรคหรือผู้สมัครได้จริง
.
โดยพรรคหรือผู้สมัครสามารถควบคุมเนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ติดตามได้โดยตรง บุคลากรของพรรคการเมืองสามารถเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้การอบรมและเป็นที่ปรึกษา ทำให้พรรคหรือนักการเมืองสามารถนำข้อมูลที่ได้จากแพลตฟอร์มมาวิเคราะห์ สร้างกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายของพรรคได้อย่างตรงกลุ่มความสนใจ รวมถึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์ม LINE ในการสร้างหรือเพิ่มการมองเห็นให้กับสื่อของพรรคเป็นหลักสิบล้านวิวต่อวัน เพื่อที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครจะสามารถเข้าถึงประชาชนคนไทยผ่าน LINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
แน่นอนว่าเครื่องมือหลักที่สำคัญคงหนีไม่พ้นบัญชีทางการ หรือ LINE Official Account (LINE OA) โดยภายในงาน ฤทธิชัย ได้นำเสนอ “5 เทคนิค ใช้ LINE OA มัดใจประชาชน” เพื่อให้พรรคการเมืองใช้ LINE OA ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้  ใช้สร้างฐานผู้ติดตาม ฐานเสียงในวงกว้าง โดยพรรคสามารถเชิญชวนหรือกระตุ้นการเพิ่มเพื่อนหรือเพิ่มผู้ติดตามได้หลากหลายวิธี อาทิ การทำสติกเกอร์ทางการให้ประชาชนที่เพิ่มเพื่อน สร้าง QR เพิ่มเพื่อนไปวางในสื่อประชาสัมพันธ์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ หรือเมื่อผู้สมัครลงพื้นที่ สามารถชวนประชาชนเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารได้ เป็นต้น
.
ใช้อัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยตรง ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวสารโดยตรงจากพรรคอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยพรรคสามารถเลือกบรอดแคสต์ข้อความหาผู้ติดตามจำนวนมากในครั้งเดียว โดยสามารถหรือจะโต้ตอบกับประชาชนผู้ติดตามผ่านแชท 1:1 ได้เช่นเดียวกัน
.
ใช้นำเสนอผลงานและนโยบายแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดย LINE OA สามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายในการบรอดแคสต์ข้อความได้ ดังนั้น พรรคฯ หรือผู้สมัครสามารถสื่อสารถึงทุกคนหรือจำแนกเป็นกลุ่มได้ตามต้องการ อาทิ การบรอดแคสต์นโยบายให้ตรงกับความสนใจตามแต่ละช่วงอายุ หรือการบรอดแคสต์นโยบายให้ฐานผู้ติดตามในแต่ละเขตพื้นที่ เป็นต้น
.
ใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ต่อยอด สร้างการมีส่วนร่วมได้โดยตรงจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ติดตาม อาทิ เพศ อายุ พื้นที่อยู่อาศัย ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดอ่านข้อความ ข้อมูลความสนใจในเนื้อหาต่างๆ และข้อมูลการเข้าถึงริชเมนู ที่จะนำไปสู่เว็บไซต์หรือการมีส่วนร่วมอื่นๆ รวมถึงข้อมูลการคลิกเนื้อหาที่สนใจในหน้า LINE VOOM ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ นอกจากเหนือจากฐานผู้ติดตามเดิม โดยพรรคการเมืองสามารถนำเอาข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวเหล่านี้ไปจัดกลุ่มจำแนก เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารครั้งต่อไปได้อย่างแม่นยำ ตรงกลุ่มและตรงความสนใจมากขึ้น
.
สร้าง Group OA เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรค ทั้งนี้ พรรคสามารถสร้าง LINE OA หลายบัญชี เพื่อให้ผู้สมัครในสังกัดได้กระจายการสื่อสารกับฐานผู้ติดตามตามแต่ละพื้นที่แยกกันได้ โดยผู้สมัครในแต่ละภาคสามารถอัปเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหวโดยตรงกับผู้ติดตามเฉพาะเขตพื้นที่ของตนเอง ในขณะเดียวกัน พรรคสามารถช่วยบรอดแคสต์นโยบายกลางไปยัง LINE OA ของผู้สมัครในสังกัด และช่วยตั้งค่าต่างๆ ให้กับบัญชี LINE OA ของผู้สมัครได้ เช่น การตั้งค่าริชเมนู ตั้งค่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เป็นต้น
.
นอกจากนี้ พรรคยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของจำนวนเพื่อน เนื้อหาบรอดแคสต์ และการแชทของกลุ่มบัญชี LINE OA ของผู้สมัครในสังกัดได้อย่างใกล้ชิด
.
นอกจากการใช้ประโยชน์ LINE OA แล้ว อริสา ศิริวินิจ ที่ปรึกษาธุรกิจหน่วยงานภาครัฐ LINE ประเทศไทย ได้กล่าวเสริมถึงการลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์ม LINE หรือ LINE Ads ที่ทาง LINE เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและผู้สมัครสามารถใช้งานได้แล้ว โดยถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เป็นเทคนิคในการสื่อสารถึงนโยบายและภาพลักษณ์ของผู้สมัครหรือของพรรคไปยังกลุ่มเป้าหมายได้แบบเฉพาะเจาะจง เช่น การลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงอายุ หรือแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
.
ทุกตำแหน่งของสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน LINE Ads ล้วนดึงดูดความสนใจผู้ใช้งาน LINE ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Smart Channel ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้ารายการแชท ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้คนไทยกว่า 53 ล้านคน Desktop Ads ตำแหน่งโฆษณาบน LINE ในคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงหน้า LINE TODAY ที่พรรคการเมืองสามารถลงแบนเนอร์โฆษณาและบทความเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งาน LINE ที่นิยมเข้ามาอ่านคอนเทนต์ข่าวและบทความต่างๆ เป็นต้น
.
เมื่อการเลือกตั้งถูกคาดหวังว่ากำลังใกล้เข้ามา พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง อาจมีเวลาไม่มากนักสำหรับการทำแคมเปญหาเสียงครั้งใหญ่ จึงจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถทั้งเข้าถึงคนจำนวนมาก และช่วยสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างฉพาะเจาะจง รวมถึงใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้และรันแคมเปญได้อย่างรวดเร็ว
.
LINE ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกข้อสำหรับการทำแคมเปญหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ อยู่ที่พรรคใดจะมีกลยุทธ์การสื่อสารและนโยบายที่จะซื้อใจประชาชนได้มากที่สุด สำหรับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่ต้องการรับคำปรึกษาเพื่อใช้งานแพลตฟอร์ม LINE กรุณาติดต่อ dl_th-age@linecorp.com 
.

ThePoint #Newsthepoint #ข่าวเทคโนโลยี #ไลน์ #LINE #LINEFORELECTION #เลือกตั้ง

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

เศรษฐา แจง ‘เศรษฐกิจไทย’ แพ้ ‘เวียดนาม’ แค่เพราะ FTA น้อยกว่า ยันไม่ใช่เพราะค่าแรงที่ปรับเพิ่ม

29 ก.ย. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Next Chapter ประเทศไทย ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต” จัดโดยประชาชาติธุรกิจ และ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ตอนหนึ่งว่า การเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ...
- Advertisement -

‘เสรี’ เชื่อก้าวไกล สมคบคิด ‘หมออ๋อง’ ทำขับพ้นพรรคผิดธรรมชาติ ชี้ช่องยื่นศาลรธน.วินิจฉัย

29 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคฯ ว่า การขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามหลักการควรเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ที่สมาชิกไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้ เพื่อให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด...

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

Related News

เศรษฐา แจง ‘เศรษฐกิจไทย’ แพ้ ‘เวียดนาม’ แค่เพราะ FTA น้อยกว่า ยันไม่ใช่เพราะค่าแรงที่ปรับเพิ่ม

29 ก.ย. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Next Chapter ประเทศไทย ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต” จัดโดยประชาชาติธุรกิจ และ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ตอนหนึ่งว่า การเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ...

‘เสรี’ เชื่อก้าวไกล สมคบคิด ‘หมออ๋อง’ ทำขับพ้นพรรคผิดธรรมชาติ ชี้ช่องยื่นศาลรธน.วินิจฉัย

29 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคฯ ว่า การขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามหลักการควรเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ที่สมาชิกไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้ เพื่อให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด...

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

‘เศรษฐา’ เผยประกาศไม่รับเงินเดือน-เบี้ยประชุม เป็นเจตนารมณ์ส่วนตัว ยันรับมาเคลียร์ภาษีก่อนบริจาค ไม่หวังกดดัน ครม.ต้องทำตาม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ตลอดการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆ ว่า รับเงินเดือนมา แล้วจ่ายภาษี แล้วก็บริจาค ซึ่งเป็นความประสงค์ของตนเอง

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง ‘ธนาธร’ ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง 'ธนาธร' ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง” ระบุว่า สถาบันพระปกเกล้าคิดอะไร ถึงกล้าเอาคนอย่างนายธนาธร ไปบรรยายให้นักศึกษาของสถาบันฯ

‘ไอซ์ รักชนก’ โพสต์ขอโทษ ‘ต้อม ยุทธเลิศ’ คดีดูหมิ่นจากเหตุการณ์บนเรือ ศาลสั่งปรับ ไอซ์ รักชนก 2,500 บาท

จากกรณี ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับภาพยนตร์ กับ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตบางบอน ได้มีปากเสียงกันในประเด็นการกล่าวหาว่ามีคนทุจริตเงินบริจาคสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มราษฎร บนเรือที่ชื่อว่าไฮซีซัน ที่จอดบริเวณท่าเทียบเรือแจมแฟกตอรี เมื่อคืนวันที่ 22 พ.ย. 2564 และ น.ส.รักชนกโพสต์ข้อความอ้างว่าถูกนายยุทธเลิศทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ และได้เข้าแจ้งความต่อ สน.ปากคลองสานในเวลาต่อมา

‘ดร.อานนท์’ ถามสถาบันพระปกเกล้าไม่รู้หรอ ‘ธนาธร’ คิดจะทำอะไร ด้าน ‘โจ มณฑานี’ ชวน call out หยุดส่งพวคลั่ง 2475 ไปพล่ามใส่สมองเด็ก

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุข้อความว่า การเมืองใหม่ในโลกปัจจุบันของคุณ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร...

รู้หมดใครสั่งค้นบ้าน ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล ไต่สวนการขอหมายค้นบ้านตนเองโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ศาลอาญา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เดินทางมาที่ศาลอาญา เพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT และ บช.สอท. นำกำลังตำรวจคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยวิภาวดี 60 เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา

‘ปอง อัญชะลี’ ลาจอท็อปนิวส์ ! ‘เอ็ดดี้ อัษฎางค์’ ช่วยสยบข่าวลือ ชี้ไปทำงานกับพรรคลุง ไม่ใช่ Voice

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า นายสันติสุข มะโรงศรี ผู้ดำเนินรายการสำนักข่าวท็อปนิวส์ ซึ่งปัจจุบันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เจเคเอ็น 18 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "วันนี้ ข่าวเป็นข่าว มา 18.00 น. นะครับ กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพรัก" และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "คำถามว่า พี่ปองไม่จัดท็อปนิวส์แล้วหรือ?...

‘โรม’ จี้ นายกฯเร่งปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง เสนอ 3 ทางติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อเลือก ผบ.ตร

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า การสังคายนาตำรวจมีความจำเป็นมากๆ ไม่ใช่แค่เพราะมีตำรวจเกี่ยวโยงกับเว็บพนันในครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอีกหลายกรณีที่ตำรวจไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะตู้ห่าว กำนันนก และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การสังคายนาตำรวจ...

‘ธนธาธร’ ชี้ ม.112 สร้างความขัดแย้งทางการเมือง หลัง ‘อานนท์’ เข้าเรือนจำรอคำตัดสิน ย้ำ สิทธิประกันตัวเป็นของประชาชนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าคืนสิทธิการประกันตัวให้ประชาชน คืนนิติรัฐให้กับประเทศไทยผมรับทราบผลการตัดสินคดี 112 ของทนายอานนท์ นำภา ด้วยความหดหู่ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และหลังจากรอผลการประกันตัวกันมากว่าครึ่งวัน ศาลชั้นต้นก็ไม่ตัดสิน แต่ส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ ทำให้อานนท์ต้องเข้าเรือนจำ...

ตำรวจไม่รู้เป็นบ้าน’บิ๊กโจ๊ก’!? ‘สมชัย’ ซัด พูดง่ายๆแบบนี้ ภาพความเป็นมืออาชีพการหาข่าวของตำรวจก็ป่นปี้

จากกรณีตำรวจไซเบอร์นำชุดคอมมานโด นำหมายค้น ค้นบ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้ชิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก รอง ผบ.ตร. ภายในซอยวิภาวดี 60 ย่านบางเขน กทม.ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การพนัน (เว็บพนันออนไลน์) โดยตำรวจที่เข้าตรวจค้น ยืนยันว่า ไม่ได้กลั่นแกล้งและไม่รู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของ “บิ๊กโจ๊ก”

ที่ต่อสู้มาคุ้มค่ามาก! ‘อานนท์’ ลุ้นคำพิพากษาม.112 ในม็อบ 14 ตุลา ปี 63 ย้ำถ้ากลับเข้าคุกก็จะสู้ต่อ

เมื่่อวันที่ 26 ก.ย.66 ที่ห้องพิจารณา 811 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.2495/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายอานนท์ นำภา อายุ 39 ปี ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นจำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุม...

‘แม่มณี’ แนะแก้ปัญหาการศึกษาไทย ควรลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ เริ่มเร็ว ก็ยั่งยืนไว

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ หรือ ‘แม่มณี’ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดีกรีนักกฎหมายจาก King’s College London, นักธุรกิจมากความสามารถ, นักขับเคลื่อนงานด้านประชาสังคม พ่วงบทบาทในแวดวงการเมืองร่วม 10 ปี และอดีตผู้สมัครผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ได้พูดถึงการศึกษาไทย ผ่านรายการ THE...
- Advertisement -