เปิดเรตติ้ง!!โค้งสุดท้าย‘ผู้ว่าฯกทม.’คนมี-ไม่มีสิทธิ์ ตัดสินใจแล้วเลือกใคร? ทึ่ง!ส่วนใหญ่เชื่อมีการซื้อเสียง

0
255

วันนี้(11 พ.ค.) สถาบันพระปกเกล้า แถลงผลสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 2565 โดยนางถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า ระบุว่า จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,038 คน แยกเป็นผู้ตอบแบบสำรวจมีสิทธิเลือกตั้ง 702 คน ซึ่งในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 79.8%  ส่วนที่เหลือเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 336 คน
.
สำหรับประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก. พบว่า ประชาชนไม่ทราบจำนวนบัตรเลือกตั้งวันที่ 22 พ.ค. มากถึง 30.1% รองลงมาคือไม่ทราบระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง 51.3% ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าฯกทม. 36.2% ไม่ทราบบทบาท ส.ก. 35.5% และไม่ทราบจำนวนของ ส.ก. 58%
.
ขณะที่ผลการสำรวจการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนเลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 42.4% รองลงมาคือนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 12% พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 6.7% นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 5.7 นายสกลธี ภัททิยะกุล 5.7% น.ส.รสนา โตสิตระกูล 2.7% นายโฆสิต สุวินิจจิต 2.3% อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจพบว่าผู้ยังไม่ได้ตัดสินใจมีจำนวน 18.2% และไม่ประสงค์ลงคะแนน 2%
.
ในส่วนของความเห็นของผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ถ้าหากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จะเลือกใครนั้น พบว่า อันดับหนึ่ง ยังคงเทคะแนนให้นายชัชชาติ 52.9% รองลงมานายวิโรจน์ 10.8% นายสุชัชวีร์ 10.5% พล.ต.อ.อัศวิน 6% นายสกลธี 3% น.ส.รสนา 3% น.ต.ศิธา 1.2% ยังไม่ได้ตัดสินใจ 7.5% และไม่ประสงค์ลงคะแนน
.
นายถวิลวดี ระบุอีกว่า ปัจจัยในการเลือกผู้ว่าฯกทม. อันดับหนึ่งคือนโยบายของผู้สมัคร  62.3% รองลงมาคือประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร 48.9% และการพูดจริงทำจริง จริงใจใส่การแก้ไขปัญหา 29.9% สำหรับประเด็นที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯกทม.ดำเนินการอันดับหนึ่งคือ การขนส่งสาธารณะและการจราจร 66.4% การจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และพื้นที่สีเขียว 64.2% ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 52.5% ปัญหาน้ำท่วมขัง 45.4% และระบบสาธารณสุข และสุขอนามัย 41.7%
.
ในส่วนของความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้ง พบว่าเชื่อว่าจะมีการซื้อเสียงเลือกตั้ง 71.9% รองลงมาคือ เชื่อว่ากกต.จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม 49.1% นอกจากนี้ผลสำรวจความตระหนัก ความสนใจ และความตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งพบว่า ไปเลือกตั้งแน่นอน 93.6% รองลงมาคือระบุชื่อผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้อย่างน้อย 5 คน 82.5% และทราบว่าคูหาเลือกตั้งอยู่ที่ใด 85.2%

ด้านนายสติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงผลการสำรวจในครั้งนี้ว่า  ผลสำรวจในครั้งนี้ให้ความสำคัญของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วย ซึ่งจากประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งได้มี 4.3ล้านคน ซึ่งความเป็นจริงแล้วประชากรในกรุงเทพฯมีมากกว่านี้ ซึ่งผลสำรวจครั้งนี้นำความคิดเห็นของประชากรที่ไม่มีเสียงเลือกตั้งเข้ามาด้วย ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะมีประโยชน์กับผู้สมัครหรือผู้ที่มีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่าจะต้องนำไปใช้
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สถาบันพระปกเกล้า #ผู้ว่ากรุงเทพ #ผู้ว่ากทม. #เลือกตั้ง