‘เพชรมงคล’ยก 3 เหตุผล!!ทำปฏิรูปการศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน

0
303

นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า การศึกษาที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในชีวิต มนุษย์ 3 เรื่องคือ
1.เป็นคนดี
2.มีความรู้
3.อยู่เป็นสุข(มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว)
.
คราวนี้ มาลองวิเคราะห์ กัน ดูว่า ใน วงการ การศึกษา ไทยขาดแคลน คน ประเภทไหน จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมการศึกษาไทย ไปไม่ถึงไหน

1.นักวิชาการ มุ่งแต่ผลสัมฤทธิ์ ชีวิตเด็กจึงถูกตัดสินด้วยการสอบ เน้นหนัก เรื่องการวัดผล แต่มองข้ามเรื่องการประเมิน สองคำนี้ต่างกัน

2.นักบริหารสำนักงาน มุ่งนำเอากฏระเบียบคอยจับผิดผู้ปฏิบัติงาน วันๆมองแต่ภาพลบไปทุกเรื่อง

3.นักการศึกษา มุ่งทำคนให้สมบูรณ์ เข้าใจผู้เรียนเอาศักยภาพผู้เรียนเป็นตัวตั้ง พัฒนาและคอยช่วยเหลือผลักดัน ให้ผู้เรียนไปถึงฝั่ง

ทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาถ้าวิเคราะห์ได้ก็จะรู้ว่าทำไมถึงปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ?
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #เพชรมงคลวัสสุวรรณ #ปฏิรูปการศึกษา #การศึกษาไทย