‘เพื่อไทย’ชี้เลือกตั้งครั้งหน้าแพ้ชนะสู้กันที่นโยบายหาเสียง!!เชื่อการเมืองที่ดีที่สุดกำลังจะมาถึง

0
352

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย ระบุถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า ปัจจัยสำคัญที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครและพรรคใด มีอยู่ 2 เรื่องสำคัญคือนโยบายของพรรคที่ตอบโจทย์ประเทศและของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเรื่องที่สองคือความเชื่อใจว่าพรรคการเมืองนั้นทำได้อย่างที่พูด มีผลงาน ซึ่งพรรคเพื่อไทยตระหนักในข้อนี้ และให้ความสำคัญกับนโยบายที่จะตอบโจทย์ประเทศและทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นให้ได้ ส่วนตัวเห็นว่า

.
นายนพดล ระบุด้วยว่า ขณะที่ปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนคือ 1. เรื่องปากท้อง 2. ความยากจน 3. ความเหลื่อมล้ำ และ 4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งถดถอยลงไปมาก ถ้าไม่เร่งแก้ไข เราจะสู้เพื่อนบ้านไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนมนุษย์ เสน่ห์ดึงดูดการลงทุน เป็นต้น โดยกรอบนโยบายพรรคเพื่อไทยที่จะทยอยนำเสนอนั้นจึงมุ่ง สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้คนไทยและประเทศไทย โดยนโยบายต่างๆจะชัดเจนทั้งเป้าหมาย และทำได้จริง พรรคเพื่อไทยเน้นพูดแล้วต้องทำได้
.
นายนพดล ระบุว่า การทำนโยบายพรรคเพื่อไทยไม่ได้มองแค่ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้า แต่มองอนาคตของประเทศ ประเทศต้องเดินหน้าเต็มศักยภาพ และใช้จุดแข็งของประเทศ ยกตัวอย่างเรื่องเดียว เช่น จากสถานการณ์รัสเซียและยูเครนทำให้ราคาอาหารและพลังงานสูงขึ้น โลกเผชิญความไม่แน่นอนทางอาหาร เราจึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารของโลก (food security) จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจอาหารโลก ด้วยการพลิกโฉมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ระบบนำ้ ดิน ทุน ปรับหนี้เกษตรกร และกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ เป็นต้น ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตรอย่างก้าวกระโดด
.
”ประเทศไทยต้องเดินหน้า คนไทยต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น พรรคเพื่อไทยจะทุ่มเททำงานหนักเพื่อนำเสนอนโยบายเพื่อให้ประชาชนเลือก เชื่อว่าการเมืองที่ดีที่สุดกำลังจะมาถึง”นายนพดล กล่าว
.
#ThePOINT #ข่าวการเมือง #นพดลปัทมะ #เพื่อไทย #เลือกตั้ง #นโยบายพรร #หาเสียง