‘เพื่อไทย’ดันญัตติด่วน!!ตั้งกมธ.ศึกษาใช้กม.ไม่เป็นธรรมผู้ต้องขังการเมือง ปัดเอี่ยวม.112

0
500

วันนี้ (10 พ.ย.) ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค และส.ส.เชียงใหม่ น.ส.ธีระรัตน์ สำเร็จวานิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรค นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี และนายจิรทัศน์ ไกรเดชา ส.ส.อยุธยา ยื่นหนังสือต่อนพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ขอเสนอญัตติด่วนตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการใช้บังคับกฎหมายที่ล้นเกิน และขัดต่อหลักนิติธรรม สำหรับผู้ต้องขังทางการเมือง 
.
นพ.ชลน่าน ระบุว่า วัตถุประสงค์ของการยื่นครั้งนี้ ได้แก่ 1.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักนิติธรรม ส่งผลสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้พึ่งสังวรณ์ในการยับยั้งควบคุม คุมขังผู้เห็นต่างทางการเมือง 2.กระบวนการเรียกร้องสิทธิในการประกันตนจะส่งผลการศึกษาไปยังรัฐบาล และย้ำว่าเป็นเรื่องการเสนอสิทธิและไม่ได้กล่าวล่วงกระบวนการยุติธรรมที่มีคำพิพากษาไปแล้ว และ3.เราเป็นภาคีที่ร่วมลงนามในนานาชาติเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยที่รัฐบาลได้แถลงต่อนานาชาติในเรื่องนี้ แต่กลับละเลยในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ต้องขัง เราจึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้มาพูดให้ครบถ้วน 
.
ส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแกนนำกลุ่มราษฎรรับเงินสนับสนุนจากต่างชาติ จะสามารถใช้ผลการศึกษาดังกล่าวช่วยเหลือได้หรือไม่นั้น นพ.ชลน่าน ระบุว่า เราเพิ่งยื่นญัตตินี้เข้าไป และต้องรอการพิจารณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งไม่ทันกับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยในบ่ายวันนี้ แต่ก็เป็นการแสดงเจตนารมย์ของพรรคเพื่อไทยว่าเราต้องการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง หรือที่เราเรียกว่า นักโทษทางความคิด
.
เมื่อถามว่า ญัตตินี้จะศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ใช่หรือไม่ นพ.ชลน่าน ปฏิเสธ ว่า ไม่ใช่ เพราะข้อเสนอของกลุ่มพลเมืองผู้ต้องขังทางการเมืองเรียกร้องสิทธิประกันตน ไม่ใช่กฎหมายหมายใดเป็นการเฉพาะ ที่ผ่านมามีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ประมวลกฎหมายอาญา ม.116 และม.112บางส่วน ไปดำเนินการทางการเมือง หรือนักโทษทางความคิด เพราะฉะนั้นอย่าได้ไปผูกกับคดี 112
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #มาตรา112 #สภา #พรรคเพื่อไทย #ชลน่านศรีแก้ว #ผู้ต้องขังทางการเมือง