‘เพื่อไทย’เสนอญัตติด่วน!!ค้านหัวชนฝาควบรวม’ทรู-ดีแทค’ซัดธุรกิจผูกขาด-ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

0
301

วันนี้(28 ต.ค.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกคำแถลงหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ตามที่มีการควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทคนั้น ผมมีความกังวลและไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการที่อาจนำไปสู่การผูกขาดในธุรกิจใดๆ โดยมีความเห็นดังนี้

1.ผมไม่เห็นด้วยกับการควบรวมที่เป็นการผูกขาดการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะกระทบการแข่งขันของผู้ประกอบการและสภาวะการทำธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และจะกระทบผู้บริโภคในท้ายที่สุด

2.ผมเห็นว่าการควบรวมกิจการระหว่างทรู และดีแทคน่าจะมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นกิจการประเภทเดียวกันและมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมาก

3.มีหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการรับทราบการควบรวมนั้นชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ และ กสทช. ได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งผมเห็นว่า กสทช. ต้องตอบคำถามนี้

4.ผมกังวลและเห็นว่าการผูกขาดการประกอบธุรกิจจะมีผลกระทบต่อสิทธิ์และประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแน่นอน ซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ต้องดูแลและปกป้องคุ้มครองอย่างมากที่สุด

5.พรรคเพื่อไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรมและระบบกฎหมาย และคัดค้านการผูกขาดไม่ว่าในธุรกิจใด
.
ดังนั้นพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการที่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะดำเนินการตามกฏหมายและยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบรวมกิจการดังกล่าว และในเบื้องต้น พรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎร โดยการตั้งกระทู้ถามสดในสัปดาห์แรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเสนอพิจารณาญัตติด่วนเพื่อให้สภามีมติในเรื่องนี้ต่อไป
.

ThePoint #ข่าวสังคม #ชลน่านศรีแก้ว #เพื่อไทย #ทรู #ดีแทค #ควบรวมทรูดีแทค #กสทช