เริ่มมีผลวันนี้! ปรับเวลาเปิด-ปิดห้าง ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ

0
710

จากกรณีที่ศบค.ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.64 และมาตรการดังกล่าวได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.64 เป็นต้นไป

ล่าสุด นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และนายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย แจ้งว่า ทั้ง 2 สมาคม ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐที่ผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ปรับมาตรการในพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด )

โดย การเปิด-ปิด “ศูนย์การค้า” และ “ห้างสรรพสินค้า” ทั่วประเทศจะปรับเวลาปิดเป็น 21.00 น.

“ซูเปอร์มาร์เก็ต” และ “ไฮเปอร์มาร์ท” ที่ตั้งในศูนย์การค้าจะให้บริการถึง 21.00 น. เช่นกัน

ส่วนร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลา 04.00-23.00 น.

ร้านอาหารในศูนย์การค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ 25% ของที่นั่ง โดย 1 โต๊ะ นั่งได้แค่ 1 คน นั่งได้ถึง 21.00 น. โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ

นอกจากนี้ ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พ.ค. 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุเป็นอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้

ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับภาครัฐอย่างเต็มที่

ThePOINT #สมาคมผู้ค้าปลีกไทย #สมาคมศูนย์การค้าไทย #ห้างสรรพสินค้า #เวลาปิดเปิด #โควิด