เลิกพูดว่าทำเพื่อปกป้อง! ‘ส.ว.สมชาย’ กางหลักฐาน แฉเจตนาพรรคก้าวไกลเรื่องมาตรา 112

0
351

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2566 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เนื้อห่พร้อมเอกสารบนเฟซบุ๊กระบุว่า #หลักฐานชัดเจน #อย่าโกหกว่าแก้เพื่อปกป้อง #ร่างกฎหมายฉบับก้าวไกล # saveมาตรา112

หลักฐานชัดเจนว่า เหตุใด ส.ว.จึงไม่ไว้วางใจให้ก้าวไกลแก้ไขยกเลิกมาตรา112 และรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวข้องกับชาติและสถาบันฯ จึงต้องนำร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเคยเสนอแก้ไขยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 ที่เป็นกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยแก้ไขใหม่โดยนำมาตรา 112 ออกจากหมวดความมั่นคง มาให้ดูกันจะจะอีกครั้งครับ

ร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอโดยพรรคก้าวไกลเข้าสภาผู้แทนราษฏร แต่ถูกท่านประธานสภาให้ไปปรับแก้ไข แต่ไม่ยอมแก้ไขและยืนยันจะเอาเข้าสภาให้ได้นั้น ได้แยกมาตรา 112 ที่ป้องไม่ให้ผู้ใดหมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย ต่อพระมหากษัตริย์ พระราชชินี องค์รัชทายาท ออกจากกัน โดยลดโทษจำคุกลงเหลือแค่ไม่เกิน 6 เดือนไม่เกิน 1ปี และปรับลดโทษลงโดยไม่ต้องรับโทษเลย หากอ้างว่าทำเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือหากเป็นความจริง หรือบางมาตราก็มีตัดโทษจำคุกทิ้งหมดเหลือแค่โทษปรับเล็กน้อย เช่น มาตราที่คุ้มครองพระราชอาคันตุกะ เจ้าพนักงาน ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม เป็นต้น

ลองพิจารณาอ่านรายละเอียดทุกมาตราอีกครั้ง ครับ เพราะนอกเหนือจากที่ผมเคยแจ้งให้สาธารณชนทราบ และ ส.ว.สายกฎหมายหลายคน อาทิ ส.ว.คำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.เสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.ประพันธ์ คูณมี เคยอธิบายตามสื่อต่างๆตลอดเวลาว่า “เป็นอันตรายยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ” แตกต่างจากที่พวกเขาพยายามอธิบายให้สังคมเข้าใจบิดเบือนไปว่า “ร่างแก้ไขกฎหมาย มาตรา 112 นี้ ไม่มีอะไร เพียงแค่ทำเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทันยุค” ซึ่งยืนยันเองด้วยลายลักษณ์อักษรในร่างกฎหมายที่พวกเขาพยายามที่จะนำเข้าสู่สภาเพื่อแก้ไข 2 ครั้งและยังดำเนินการอยู่ต่อเนื่องในเวลานี้

เพื่อคนไทยเห็นและได้เข้าใจชัดเจนว่า “พวกเขากำลังคิดจะทำอะไรต่อสถาบันฯ อันเป็นที่เคารพรักของพสกนิกรชาวไทยครับ”

Thepoint #Newsthepoint #เลือกตั้ง2566 #ก้าวไกล #นายก #พิธา #ม112 #สว #สวสมชาย