เล็งสอบ!’หมอหรียญทอง’ปมประกาศไม่รับรักษาคนติดเชื้อโควิดจากม็อบ

0
1221

จากกรณีที่พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อจากการร่วมชุมนุมจะเป็นกลุ่มที่ไม่อยู่ในลำดับความสำคัญที่รพ.มงกุฎวัฒนะ จะเร่งพิจารณารับตัวเข้าทำการรักษา เนื่องจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ และเครือข่าย รพ.สนามพลังแผ่นดิน มีจำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนั้น
.
ต่อมานพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์ หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แชร์โพสต์ของนพ.เหรียญทอง พร้อมระบุว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คํานึงถึงฐานะเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง ผมใคร่ขอทางแพทยสภา พิจารณาดำเนินการ สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ด้วยครับ”
.
นอกจากนี้พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของ นพ.รังสฤษฎ์ โดยระบุว่า “สำนักงานเลขาธิการแพทยสภารับเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะนำเรื่องเสนอแพทยสภาเพื่อพิจารณา ดำเนินการตามขั้นตอนข้อบังคับจริยธรรมต่อไป ขอบคุณ นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ครับ”
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #หมอเหรียญทอง #โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ #ม็อบ #โควิด