‘เสธ.หิ’ เปิดผลงาน ‘ลุงตู่’ จัดที่ดินตาบอด จ.นครศรีธรรมราช-สร้างทางหลวง จ.ลพบุรี เน้นเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ให้สะดวกยิ่งขึ้น

0
633

นายหิมาลัย ผิวพรรณ หรือ เสธ.หิ อดีตนายทหารชื่อดัง และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ภาพโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติ

โครงการแรก ลุงตู่ทำแล้ว จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน เมืองนครศรีธรรมราช เปิดที่ดินตาบอดใจกลางเมืองด้วยความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ วางรูปที่ดินใหม่เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ติดถนนทุกราย ก่อสร้างถนนตามผังเมืองใหม่โดยไม่ต้องเสียเงินเวนคืน

พื้นที่โรงการโดยรวม 197-2-67.2 ไร่ ที่ดินเกี่ยวข้อง 161 แปลง โดย 148 แปลงเป็นที่ดินของเออกชน เพิ่มพื้นที่สาธารณะ 31-1-62.6 ไร่ จากเดิม 10-0-8.9 ไร่ เพิ่มมูลค่าที่ดินจาก 7,000 บาทเป็น 26,000 บาท ต่อตารางวา

โครงการต่อมา คือ ลุงตู่ทำต่อ ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี(ด้านเหนือ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 ระยะทางยาวตลอดสาย 19.31 กิโลเมตร เชื่อมต่อหลายจังหวัด เช่น สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง และมุ่งสู่จังหวันครสวรรค์ แก้ปัญหาจราจรติดขัดในเมืองลพบุรี ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจการค้า การลงทุน เสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดเส้นทางและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

Thepoint #Newsthepoint #เสธหิ #หิมาลัย #ประยุทธ์ #ลุงตู่ #รวมไทยสร้างชาติ #ยามเฝ้าแผ่นดินไทย #ลุงตู่เบอร์22 #เลือกตั้ง2566