เอาจริง!!ศาลสั่งลบแล้วกว่า400URLs’เฟซบุ๊ก-ยูทูบ-ทวิตเตอร์’ปล่อยเฟคนิวส์กระทบความมั่นคง-พนันออนไลน์

0
464

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และการดำเนินการด้านข่าวปลอม ประจำวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน– วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 โดบสรุปคำสั่งศาล ในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 คำสั่งศาลให้ปิดกั้นหรือลบข้อมูล จํานวน 16 คําสั่งศาล รวม 406 URLs – คําสั่งศาลเนื้อหาความมั่นคง จํานวน 5 คําสั่ง รวม 71 URLs – คําสั่งศาลเนื้อหาพนันออนไลน์ จํานวน 11 คําสั่ง รวม 335 URLs ศาลรับคำร้องและอยู่ระหว่างการนัดไต่สวน จํานวน 5 คําร้อง รวม 96 URLs
.
จำนวนคำร้องที่อยู่ระหว่างการนัดไต่สวน สะสม จํานวน 8 คําร้อง รวม 197 URLs ดังน้ี – คําร้องที่ยื่นต่อศาลเดือนกันยายน 2564 จํานวน 3 คําร้อง รวม 101 URLs – คําร้องที่ยื่นต่อศาลเดือนพฤศจิกายน 2564 จํานวน 4 คําร้อง รวม 78 URLs – คําร้องที่ยื่นต่อศาลเดือนธันวาคม 2564 จํานวน 1 คําร้อง รวม 18 URLs
.
ขณะที่สรุปการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ในช่วงวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 จํานวน 73 URLs แบ่งเป็น ผู้กระทํา ความผิดทาง Facebook จำนวน 41 URLs ผู้กระทำความผิดทาง YouTube 24 URLs และผู้กระทำความผิดทาง Twitter จำนวน 8 URLs
.
โดยบัญชีรายชื่อผู้กระทําความผิด ได้แก่ บัญชีเฟซบุ๊ก: KTUK – คนไทยยูเค, Thai Atheist เพจคนไม่เชื่อพระเจ้า V2, TH News Live TV1, ป้าหนิง DK, DK Ning ป้าหนิง ดีเค Live Forever, Khuntong Faiyen, Junya Yimprasert, จอมไฟเย็น ปฏิกษัตริย์นิยิม,สันต์ สุริยา,RungratPothitappa,SeriThaiuk,Joe Gordon, Bank Kittipong ,Fey Nipapron, Siri PK, Prachuab Charoensuk, Tito Barthélemy, Bjørn Groendal, ตา หวาน ,แอน สุปราณี
.
บัญชียูทูปแชนแนล: ข่าวเด่นวันนี้, ACT4DEM – แอคชั่นเพื่อประชาธิปไตย, สหพันธรัฐไท อีสานตอนล่าง, FAIYEN CHANNEL, อสกข, สหพันธรัฐไทเท่าน้ันคือทางออก, สหพันธรัฐไท ใจมุ่งมั่น , DK Ning ป้าหนิง ดีเค Live Forever, Thai News TV
บัญชีทวิตเตอร์: สมศักดิ์ เจียม @somsakjeam, @ThaiActivists, @royalist_market, @PavinKyoto, @ramillah_sierra, @hlckakl
.
ด้านการคัดกรอง ตรวจสอบ และแก้ไขข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จ ในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ดังนี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อมูล จํานวน 123 เรื่อง ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 72 เรื่อง
เป็น ข่าวปลอม 12 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 12 เรื่อง และข่าวจริง 48 เรื่อง เช่น ข่าวเรื่องเลือดของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดมีสีดำคล้ำไม่สามารถนําไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ , เรื่อง ธอส. ส่ง SMS ให้ประชาชน แจ้งวงเงินที่สามารถกู้ได้
สำหรับประสานงานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้มาร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด
.
ทั้งนี้มีหนังสือ ขอทราบผลการพิจารณาดำเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน จํานวน 89 เรื่อง แบ่งเป็น – แจ้งความแล้ว 14 เรื่อง ได้แก่ หน่วยงํานคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน, กองบัญชาการตํารวจนครบาล, กองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดน่าน, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข, กรมศุลกากร, กรมสรรพากร, องค์การเภสัชกรรม, กรมอุตุนิยมวิทยา, สภ.พุทธมณฑล, บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
.
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานไม่แจ้งความ 7 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 68 เรื่องส่งหนังสือประสานฯ ในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 จํานวน 5 เรื่อง
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #ดีอีเอส #พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ #ข่าวปลอม