เอาแล้ว!!’กลุ่มปกป้องสถาบันฯ’ลุกฮือ!นัดบุกทำเนียบ ขึ้นไฮปาร์คไล่’แอมเนสตี้’พ้นแผ่นดิน หลังอุ้มก๊วนล้มล้างฯ

0
983

กลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบันฯ นำโดย นายนพดล พรหมภาสิต ได้เผยแพร่หนังสือเรียกร้องมายังนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบการทำงานขององค์กร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ว่ามีพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ โดยระบุเหตุผลดังนี้
.
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอ่านคำวินิจฉัยว่าการกระทำของ นายอานนท์ นำภา , นายภาณุพงศ์ จาดนอก , น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ซึ่งมีการเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ในการ ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเครือข่าย เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง จึงมีคำสั่งให้เลิกการกระทำ รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง
.
แต่ปรากฏว่า แอมเนสตี้ฯ ได้ออกมาประกาศแคมเปญ เขียนจดหมายล้านฉบับ ถึงทั่วโลก จี้ทางการไทยให้หยุดดำเนินคดีกับ รุ้ง ปนัสยา ซึ่งถือได้ว่าองค์กรนี้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ และจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กร อีกทั้งการกระทำของแอมเนสตี้ฯ ยังอาจถือได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนต่อคนหรือกลุ่มบุคคลให้กระทำการจาบจ้วงสถาบันฯอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้
.
จากเหตุผลข้างต้นน่าจะเพียงพอแล้วที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเร่งด่วน ด้วยการให้องค์กรนี้พ้นออกไปจากประเทศไทย หากมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อได้ว่าองค์กรนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแทรกแซงกิจการภายในของไทย และก่อนที่สถาบันจะถูกล่วงละเมิดไปมากกว่านี้
.
ทั้งนี้ ในวันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 10.00 น.กลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบันฯ จะเดินทางไปกดดันแอมเนสตี้ฯ ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีรถกระจายเสียง 1 คัน มีการจัดปราศรัยขึ้นไฮปาร์คเกี่ยวกับบทบาทของแอมเนสตี้ฯ ทั้งนี้ ได้รับการประสานจาก นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี จะเป็นตัวแทนรับเรื่องดังกล่าว
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #มาตรา112 #กลุ่มปกป้องสถาบัน #ทำเนียบ #แอมเนสตี้ #ล้มล้างการปกครอง