แก้รธน.วาระ 3 ส่อฉลุย! ผ่านกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

0
777

ภายหลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.. ) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระที่ 2 หลังจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ ก่อนกลับมาโหวตวาระ 3นั้น
.
ล่าสุดวานนี้(29 ส.ค.) ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ในวาระ 3 วันที่ 10 กันยายน หลังจากผ่านการเห็นชอบวาระ 2 ไปแล้ว โดยมีรายงานว่า ขณะนี้มีแนวโน้มว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ในการลงมติวาระ 3 วันที่ 10 กันยายนนี้
.
ทั้งนี้นอกจากจะมีเสียงสนับสนุนจาก 2 พรรคใหญ่อย่างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรคเพื่อไทย (พท.) รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้การสนับสนุนเรื่องการแก้กติกากลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแล้ว ยังมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว.เกิน 84 เสียงที่พร้อมลงมติให้ความเห็นชอบเช่นกัน ทำให้การลงมติวาระ 3 มีแนวโน้มสูงที่จะมีสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 367 เสียง จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่มีทั้งหมดขณะนี้ 733 คน และมีเสียง ส.ว.ให้ความเห็นชอบเกิน 1 ใน 3 หรือ 84 คนด้วย
.
สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาดังกล่าว เนื้อหาสาระหลักอยู่ที่การรื้อระบบเลือกตั้ง ส.ส. โดยให้ยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2560 แล้วหวนกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญ 2540 ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จากเดิม 1 ใบ เพื่อเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ(ปาร์ตี้ลิสต์) 100 คน จากเดิมมี ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน ส่วนการคำนวณสัดส่วน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคให้ใช้วิธีเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2540
.
ขณะที่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยและพรรคก้าวไกล ก่อนหน้านี้ได้ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยในการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เนื่องจากพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กจะเสียประโยชน์จากการถูกลดขนาด หากการเลือกตั้งครั้งหน้ากลับไปใช้ระบบบัตร 2 ใบ
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สภา #แก้รัฐธรรมนูญ #ระบบเลือกตั้ง #บัตรเลือกตั้ง2ใบ