‘แทนคุณ’ ชี้ ‘หยก’ เป็นเหยื่อลัทธิคลั่งเสรีภาพ​แบบก้าวร้าวสุดโต่ง แนะอาจารย์ใช้ความอดทน-เชิญนักจิตวิทยามาดูแล ยิ่งสังคมให้ค่ายิ่งเสพติดความเชื่อมั่นผิดๆ

0
286

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2566 ดร.แทนคุณ​ จิตต์​อิสระ​ ประธาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​สิทธิ​มนุษยชน​และ​ความ​เสมอภาค​ระหว่าง​เพศ​พรรค​ประชาธิปัตย์​ กล่าว​ถึง​กรณี​ “หยก” เยาวชน​ที่มีพฤติกรรม​ต่อต้าน​ระบบ​ระเบียบ​วินัยทางโรงเรียน รวมไปถึงจารีตทางสังคม​ไทย จนเป็น​เหตุให้ถูกดำเนินคดี​และมีพฤติกรรม​ที่ก้าวร้าวรุนแรง​นั้นว่า เกิดจากสาเหตุ​จากการเสพข่าวและรับสารทางการเมือง​ของลัทธิ​คลั่งเสรีภาพแบบก้าวร้าวสุดโต่ง ของพรรคการเมืองหนึ่งที่มองทุกอย่าง​ในสังคมไทยในแง่ลบ แง่ร้ายซึ่งเกิดจากการป้อนข้อมูล​และทัศนคติ​ทางการเมือง​แบบต่อต้าน ผ่านกลไกการสื่อสารทั้งทางโซเชียล​มีเดีย​ การทำกิจกรรม​กลุ่ม​ การคบคนกับรวมกลุ่มเพื่อนที่มีทัศนคติ​โน้มเอียงแบบต่อต้านสังคม

แม้ว่าในมุมมองของสังคมจะมองว่า เป็นพฤติกรรม​ที่ก้าวร้าวรุนแรง มีลักษณะ​เป็น​ไปในเชิงลบ แต่สำหรับ​ตัวเยาวชน​คนดังกล่าวและกลุ่มเพื่อนที่ได้รับความสนใจ​ จากกลุ่มเพื่อนที่มีทัศนคติ​ไปในทางเดียว​กัน กลับทำให้เกิดการเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement ) กล่าวคือ กลายเป็น​ความเท่ห์ ตื่นเต้น ท้าทาย ห้าวหาญ​ที่สามารถ​เอาชนะระบบ ระเบียบ​และกลไกทางสังคมที่ตน และพวกต่อต้านจนได้รับการยอมรับ ซึ่งในความรู้สึก​ของพวกเขา ​มันคือการชดเชยส่วนที่ขาดหายไปจากครอบครัว​หรือเพื่อนที่ต้องปฎิบัติ​ตามกฎระเบียบ​และอยู่​ในความปกติของสังคม

การเสริมแรงทางบวกในมุมกลับทำให้เกิด​พฤติ​กรรมต่อต้านสังคมที่เข้มข้นขึ้น และมีการขยายผล จากเครือข่าย​ที่มีลัทธิ​คลั่งเสรีภาพแบบก้าวร้าว ผ่านกลไกของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ป้อนความคิดเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึง​ผลกระทบ​และทำอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เป็น​กระบวนการ​จะยิ่งทำลายคุณ​ค่าและอัตลักษณ์​แบบประนีประนอม​ของเยาวชน​ไทยในระยะยาว เพราะยิ่งสังคมให้ความสนใจมากเท่าไร​ ยิ่งมีเหยื่อที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูที่ขาดพร่อง และไปเสพติด​การให้คุณค่าทางสังคมแบบก้าวร้าวและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองและเพื่อนที่อยู่ในห้องแห่งเสียงสะท้อน​ทางความคิดใช้เป็นหลักดำเนินชีวิต​ซึ่งมีแต่จะทำให้ตัวเองติดบ่วงความรุนแรง​ไปเรื่อยๆ

ตนอยากให้ทางคณาจารย์​ใช้ความอดทนอดกลั้น​ให้มาก และหาโปรแกรม​ทางจิตวิทยา​เชิญ​ผู้​เชี่ยว​ชาญ​มาช่วยเหลือ​ดูแล​”หยก” และมองหาทางออกร่วมกันกับครอบครัว​และสังคม เพื่อส่งเสริมให้เขาได้มีทางรอดทางอื่นไม่ผลักไส​ให้ไปตกเป็น​เหยื่อ​ของกลุ่มขบวนการลัทธิคลั่งเสรีภาพ​แบบก้าวร้าวสุดโต่ง ที่ขับเคลื่อน​โดยพรรคการเมือง​บางพรรคที่เน้นปลุกปั่นไปที่เด็กและเยาวชนจนตนอดห่วงไม่ได้​ว่าในอนาคตเราจะมีเหยื่อแบบหยกเพิ่มขึ้น​เรื่อยๆ

อนึ่งแม้ว่าเสรีภาพ​จะเป็น​สิ่งที่สวยงามและเป็นคุณ​ค่าหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย​แต่หากมุ่งทำลายระบบและค่านิยมแห่งการประนีประนอม​ที่ช่วยรักษาระเบียบ​วินัย กฎกติกาไปจนถึงจารีตที่ดีงามทางสังคมและนำมาซื่งความแตกแยกที่รุนแรงของครอบครัว​ โรงเรียน​ และสังคมแล้วก็ควรหาทางแก้ไขต่อไป ดร.แทนคุณ​ กล่าว

Thepoint #Newsthepoint #หยก #กระทรวงศึกษา #นักเคลื่อนไหวการเมือง #ลักทิคลั่งเสรีภาพ #อี้แทนคุณ #แทนคุณ