แพทย์ จุฬาฯ เผยผลวิจัยคนไทยหลังฉีด”ซิโนแวค”เข็ม 2 พบร้อยละ 95 มีภูมิขึ้น

0
802

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลการวิจัยในคนไทย หลังฉีดวัคซีน Sinovac โดยศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) ได้ทำการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส SARS-CoV-2 ในห้องทดลอง พบว่า ภูมิคุ้มกันจากวัคซีน Sinovac ที่ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ มีผลช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสที่ SARS-CoV-2 ได้
.
ทั้งนี้จากผลการวิจัย พบว่า ผลการตรวจภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 นาน 2-3 สัปดาห์ ด้วยวิธีตรวจวัดการยับยั้งโปรตีนของไวรัส พบว่า ร้อยละ 95 มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส จากจำนวนทั้งหมด 186 คน จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้นกัน
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #คณะแพทยศาสตร์จุฬา #โควิด19 #Covid19 #วัคซีนโควิด #Sinovac