โซเชียลไฟลุก!!#เรียกเงินคืนโครงการรัฐพุ่งติดเทรนด์ทวิต

0
892

ในทวิตเตอร์เกิดกระแสแฮชแท็ก#เรียกเงินคืนโครงการรัฐ พุ่งติดอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิต จากกรณีมีผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาของรัฐ ได้รับหมายเรียกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้คืนเงิน โครงการเราชนะ โดยระบุว่า เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการ และไม่ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงโต้แย้งมาภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความยินยอมที่ได้ให้ไว้ขณะเข้าร่วมโครงการฯ ให้คืนเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือนี้
.
ทั้งนี้ หากไม่เห็นด้วย สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 15 วัน ทั้งนี้หนังสือของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
.
สำหรับผู้ประกอบการที่ถูกเรียกเงินมีตั้งแต่หลักแสนไปถึงหลักล้านและที่สูงสุดที่นำมาโพสต์คือ 17 ล้านบาท โดยมีรายงานว่า ร้านค้าที่โดนหนังสือเรียกเงินคืนเนื่องจากฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ โดยเป็นร้านค้าที่รับสแกนแล้วแลกเป็นเงินสด และมีการหักค่าธรรมเนียม เป็นต้น
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #ทวิตเตอร์ #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ #ผู้ประกอบการ #โครงการเยียวยาของรัฐ #สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง #โครงการเราชนะ