โพลชี้วันนี้’คนกรุง’ไม่เปลี่ยนใจแล้ว!!’ชัชชาติ’ยังที่ 1 ในใจ ชี้ส่วนใหญ่เลือกที่นโยบาย

0
230

วันนี้(12 พ.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,118 คน ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.ม 2565 พบว่า คนกรุงเทพฯ จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” ร้อยละ 82.83 โดยจะตัดสินใจเลือกจากนโยบาย ร้อยละ 68.07 รองลงมาคือ ขยัน ตั้งใจทำงาน ร้อยละ 46.51 ทั้งนี้คนกรุงเทพฯ ยังคงให้ความสนใจผู้สมัครอิสระ ร้อยละ 58.05 การที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วมดีเบตค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจ ร้อยละ 41.95
.
สำหรับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ชื่นชอบมากที่สุด ณ วันนี้ อันดับ 1 คือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 40.25 รองลงมา คือ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 15.47 อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 13.95 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 11.09 และสกลธี ภัททิยกุล   ร้อยละ 4.29 โดยมองว่าคะแนนนิยมจากการทำโพลสำนักต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ ร้อยละ 80.47 และในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจะไม่เปลี่ยนใจจากผู้สมัครที่เลือกไว้ ร้อยละ 91.67
.
เมื่อมาพิจารณาความนิยมต่อตัวผู้สมัคร ตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 28 – 40 ปี, 41 – 50 ปี, 51 – 60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ชื่นชอบ ชัชชาติ (ร้อยละ 47, 41, 43 และ 32 ตามลำดับ) ส่วนกลุ่ม First Time Voters (18-27 ปี) ชื่นชอบ วิโรจน์ (ร้อยละ 40) ขณะที่กลุ่ม First Time Voters นี้เป็นกลุ่มที่มองว่าผลโพลมีผลต่อการตัดสินใจมากกว่ากลุ่มอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อถามว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง คนกรุงเทพฯ จะมีเปลี่ยนใจในการเลือกผู้สมัครหรือไม่ ร้อยละ 91.67 ระบุว่า ไม่เปลี่ยนใจ ขณะที่ร้อยละ 8.33 ระบุว่า เปลี่ยนใจ
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สวนดุสิตโพล #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #ผู้ว่ากทม #เลือกตั้ง