โพล ชี้ประชาชนตำหนิ!!’ชัชชาติ’ละเลยหน้าที่ให้ท้ายม็อบต้านเอเปก เชื่อมีกลุ่มการเมือง-พรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง

0
163

วันนี้(26 พ.ย.) นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง เบื้องหลังม็อบ ช่วงประชุม เอเปก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Survey) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัด จำนวน 1,448 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95
.
เมื่อถามถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดประชุมเอเปก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.4 ระบุมีประโยชน์มากถึงมากที่สุดต่อประเทศชาติและประชาชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังวิกฤตโควิด ในขณะที่ร้อยละ 17.7 ระบุมีประโยชน์ปานกลาง และร้อยละ 3.9 มีประโยชน์น้อยถึงไม่มีเลย ที่น่าสนใจคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อเบื้องหลัง ม็อบ ช่วงประชุม เอเปก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.9 พอใจต่อ ตำรวจ ในการควบคุม การชุมนุม ช่วงประชุม เอเปก ทำดีกว่า หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และชาติยุโรปตะวันตก ยิงผู้ชุมนุมเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสหลายราย
.
ขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.2 ระบุ ผู้ว่า กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ควรได้รับการตำหนิ จาก ประชาชนในการชุมนุม ช่วงประเทศไทยจัดประชุมเอเปก ที่ละเลยหน้าที่ในการควบคุมห้ามปรามม็อบ
.
นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.3 ระบุ การชุมนุม ช่วงประชุม เอเปก ครั้งนี้ ผิดกฎหมาย ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ทำภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย เหมือนเคยเกิดขึ้นในพัทยา เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในขณะที่ ร้อยละ 94.2 เชื่อว่า มีกลุ่มการเมือง พรรคการเมืองไทย อยู่เบื้องหลัง เหตุรุนแรง ในภาคใต้ ท้าทายอำนาจรัฐ ช่วงประเทศไทยจัดประชุม เอเปก ร้อยละ 93.8 เชื่อว่า มีกลุ่มการเมือง พรรคการเมืองไทย อยู่เบื้องหลัง ม็อบ ช่วงประชุม เอเปก และร้อยละ 93.4 ระบุ การชุมนุม ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป
.
ขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3 พอใจมากถึงมากที่สุด ต่อ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และจัดประชุมเอเปก เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ในขณะที่ ร้อยละ 9.3 พอใจปานกลาง และร้อยละ 5.4 พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย
.
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การประชุม APEC เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน สามารถฟื้นความเชื่อมั่นและเป็นโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด ที่ทุกคนได้รับผลกระทบต่อความยากลำบากต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ การจัดประชุมเอเปกจึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการนำเสนอภาพลักษณ์และศักยภาพความพร้อมของประเทศ แต่มีความกังวลทุกครั้งเมื่อประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ จากภาพจำในอดีตที่มีการล้มประชุมที่พัทยา
.
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การประชุมเอเปกครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่พอใจการทำงานของตำรวจ ที่สามารถจัดการดูแลภาพรวมความมั่นคงปลอดภัยได้เรียบร้อย โดยเฉพาะการควบคุมม็อบที่เกิดขึ้น และตำหนิ กทม.โดยเฉพาะ ผู้ว่า กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ละเลยความรับผิดชอบดูแลควบคุมการชุมนุมของม๊อบ จนดูเหมือนการให้ท้าย ให้เกิดการทำผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนทั่วไป
.
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังเชื่อด้วยว่า มีกลุ่มการเมือง มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังสร้างเหตุรุนแรงในภาคใต้ ท้าทายอำนาจรัฐ สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ขณะเดียวกันก็เชื่ออีกว่า มีกลุ่มการเมืองมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง ม็อบในกรุงเทพมหานครช่วงประชุมเอเปก สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อน ในทางตรงกันข้าม ประชาชนส่วนใหญ่กลับพอใจรัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจและร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกผ่านพ้นไปด้วยดี
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #โพล #ซูเปอร์โพล #SUPERPOLL #ม็อบ #ราษฎร #ชัชชาติสิทธิพันธุ์