ไปต่อไม่รอแล้ว!!’ภูมิใจไทย’เปิดนโยบายล่าสุด’กองทุนประกันชีวิต 60 ปีขึ้นไป’สวัสดิการใหม่สร้างคุณภาพชีวิตให้คนสูงวัย

0
325

พรรคภูมิใจไทย ออกนโยบาย”กองทุนประกันชีวิต 60 ปีขึ้นไป” โดยเป็นสวัสดิการใหม่ ที่รัฐบาล จะจัดให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน ที่มีอายุ 60 ขึ้นไป ฟรี ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ เป็นสมาชิกกองทุนประกันชีวิต และมีกรมธรรม์ประกันชีวิต ทันที โดยไม่ต้องสมัคร และไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
กองทุนประกันชีวิต 60 ปีขึ้นไป มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2ประการ คือ

 1. ในวันที่อยู่  ผู้สูงวัย ไม่เป็นภาระของลูกหลาน มีสิทธิกู้เงินดูแลตัวเอง และ ประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตัวเองได้ ในวงเงิน 20,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แต่จะใช้กรมธรรม์ประกันชีวิต ที่รัฐบาล จัดทำให้ ค้ำประกันตัวเอง
 2. ในวันที่จากไป ผู้สูงวัย ไม่สร้างภาระให้ลูกหลาน ทุกคนจะมีมรดกให้ลูกหลาน ทายาท และครอบครัว รายละ 100,000 บาท
  .
  สำหรับกองทุนประกันชีวิต 60 ปีขึ้นไป เป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทย นำเสนอให้ประชาชนพิจารณา และ จะนำไปเป็นนโยบายรัฐบาล ทำทันที หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ลงคะแนนเลือกตั้งให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
  .
  ทั้งนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงวัยทุกท่าน ไม่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง และได้รับการปฏิบัติ ตอบแทนในฐานะบุคลากรที่มีคุณค่าของครอบครัว และสังคมไทย ในโอกาสที่ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มรูปแบบ เลือกพรรคภูมิใจไทย ไปดูแลผู้สูงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตราบจนสิ้นลมหายใจ ผู้สูงวัย ไม่ใช่ภาระของครอบครัว แต่เป็นผู้มีพระคุณของลูกหลาน
  .

ThePoint #Newsthepoint #ข่าวการเมือง #พรรคภูมิใจไทย #อนุทินชาญวีรกูล #นโยบาย #กองทุนประกันชีวิต60ปี